Årsmøte i Furuset Idrettsforening

Torsdag 30.03.2023 kl.18:00 er det årsmøte i Furuset idrettsforening. Møte holdes i Reistadsalen.

Dagsorden
A Åpning av møtet ved styreleder Malin Bye Sørensen
Konstituering
1. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
2. Valg av dirigent og sekretær
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollensammen med dirigenten
B Saker til behandling
5. Styrets årsberetning for 2022
6. Regnskap for 2022

7. Rapport fra kontrollkomiteen
8. Rapport fra revisor
9. Innkomne forslag.
10. Fastsettelse av kontingent
11. Fastsettelse av honorar til styret og revisor
12. Budsjett 2023
13. Tilsetting av statsautorisert – eller registrert revisor

14. Bestemme foreningens organisasjon
15. Valg
15.1 Styre
15.2 Kontrollkomite`
15.3 Representanter til ting og møter i de organisasjoner som foreningen er tilsluttet
15.4 Valgkomite

 

Klikk her for årsregnskap.

0
Feed