Covid-19 tiltak og restriksjoner

 Regjeringens restriksjoner med betydning for utøvelse av idrettsaktivitet: 

Barn og unge: 

• Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. 
• Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men det anbefales ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles. 
• Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer. 
• Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. 

 

Voksne: 

• Det anbefales å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne. 
• Det anbefales å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs. 
• Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren. 

 

Toppidrett: 

• Regjeringen legger opp til at antall toppidrettsutøvere som kan utøve idrett som normalt reduseres betydelig fra dagens omfang. Hvilke utøvere som faktisk omfattes er for øyeblikket uklart. Norges idrettsforbund vil snarest søke avklaringer med myndighetene om hvilke utøvere som vil være omfattet av toppidrettsdefinisjonen. Det henvises ellers til regjeringens nyhetssak om toppidretten. 

 

Arrangementer: 

• Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler. 
• Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. 
• Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole. 

 

 


• På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. 
• På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. 
• Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. 
• Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute. 
• Munnbind påbys også innendørs på arrangementer. 

 

I tillegg til restriksjoner i forbindelse med idrett, vil følgende ha betydning for Furuset Idrettsforening, administrasjon og allianser: 

Råd og anbefalinger 

• Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. 
• Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke på fritiden for barn i barnehage- og barneskolealder. 
• Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper. 
• Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg. 
• Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg. 
• Treff andre utendørs når det er mulig. 
• Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende. 
• Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære. 

 

Forskriftsfestede tiltak 

Hjemmekontor 

• Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten. 

 

Karantene 

• Felles regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant. Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 dager. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 dager, men fortatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 dager. Se egen nyhetssak om TISK og karantene. 

 

Se komplett oversikt over de nye nasjonale tiltakene på regjeringens nettsider. 

For spørsmål og svar om praktisering av smitteverntiltak under koronapandemien for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet og oppdaterte smittevernveiledere (oppdateres fortløpende av regjeringen), les mer her. 

Les den oppdaterte covid-19-forskriften her

Administrasjonen, Furuset IF – 14.12.21 

0
Feed