Furuset IF

Alnaskolen

Alnaskolen

Alnaskolen – en forutsetning

Det er en forutsetning for å få trener- og lederjobb i Furuset Allidrett IF at en har gjennomført Alnaskolen for unge ledere.

Siden 2009 har Alnaskolen hatt 165 deltakere. Det ble i 2014 gjennomført 20 samlinger i Alnaskolen. Noe av innholdet;

 • Frivillig arbeid / organisasjoner lokalt
 • Konflikthåndtering
 • Ungt entreprenørskap
 • Trenings- og aktivitetsledelse
 • Kurs i førstehjelp
 • Planlegging av arrangementer
 • Teambuilding
 • Lokaldemokrati
 • Omdømmebygging
 • Kurs i førstehjelp
 • Planlegging og gjennomføring av arrangement
 • Studiebesøk (Stortinget, UiO, LO/NHO)

I tillegg til seminarene deltar ungdommene med praksis rundt ulike arrangementer, både egne og andres – som for eksempel Furusetfestivalen, lysvandring langs Alnaelva, sommercamp, FN-dagen og Verdens Aktivitetsdag.

Målsettinger

 • Ungdom fra Alnaskolen skal være motiverte til å ta på seg verv og/eller være aktivitetsledere innenfor lokale lag og organisasjoner.
 • Deltakere skal få kompetanse til å ivareta roller og funksjoner i fri-villigheten på en god måte.
 • Deltakerne i Alnaskolen skal være synlige og positive rollemodeller i nærmiljøet.
 • Deltakere i Alnaskolen skal være bevisste på hvordan diskriminering og fordommer kommer til uttrykk, og skal kjenne til metoder for å sette fokus på dette.
 • Alnaskolen skal gi positive ringvirkninger for hele lokalsamfunnet, gjennom å lære opp ungdom til å ta ansvar for lokalmiljøet.
 • Ungdom fra Alnaskolen skal være involvert i driften av fremtidens Alnaskole.
 • Alnaskolen skal være en viktig faktor når det gjelder positiv omdømmebygging av Bydel Alna.

Mange av ungdommene deltar aktivt på ulike måter i lokalmiljøet. Sahra Jaber er blant annet fast medlem i Bydelsutvalget i Alna. I tillegg er hun en godt benyttet foredragsholder i Norges Idrettsforbund.

Ung:leder

Ung:leder er Norsk Friidretts storsatsing på ungdom. 100 deltakere mellom 15 og 25 år blir årlig kurset i ledelse, prosjektledelse og engasjement. To av disse er Muneeb Iqbal
og Shahana Hafeez fra Furuset Allidrett IF, Sahra Jaber og Kent-Rune Grande er deres mentorer. Tidligere har Yusra Hasan Salah og Sajandan Rutthira tatt kurset.

Alle har vært deltakere i Alnaskolen.

Alnaskolen for unge ledere

Interessen for tradisjonelt frivillig arbeid er synkende i Bydel Alna som i resten av Oslo. Ønsket om å snu denne trenden gjennom å engasjere og motivere lokal ungdom, var utgangspunktet for at Furuset Idrettsforening i samarbeid med Groruddalssatsingen våren 2008 tok initiativ til å etablere Alnaskolen – et opplæringsprogram for unge ledertalenter.

Opplæringen er både praktisk og teoretisk, og er rettet mot ungdom som er interessert i å gjøre en innsats i lokalmiljøet. Prosjektet skal gi de unge nødvendig kompetanse og trygghet til å ivareta aktuelle funksjoner og roller på en god måte.

I 2014 har Alnaskolen hatt et godt kurssamarbeid med Oslo Idrettskrets. Deltakerne mente det var spesielt nyttig at kurset var både teoretisk og praktisk.

Integrerings- og mangfolds-direktoratet (IMDi) har de siste årene støttet et delprosjekt som skal være med på å forebygge tvangsekteskap og æres-relatert vold. Femten ungdommer ble i 2014 uteksaminert fra dette prosjektet, som har fått navnet

«Fremtidens veiledere, ditt liv – dine valg».

 

Furuset IF
Postadresse: Postboks 9 Furuset, 1001 OSLO
Besøksadresse: Søren Bulls vei 4, 1051 OSLO
Telefon: 22 90 93 00
Besøk vår hjemmeside
www.furuset.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift