VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FURUSET ISHOCKEY

Det vil bli avholdt årsmøte i Furuset Ishockey IF torsdag 1. mars 2018 kl. 19:00 i Furuset Forum.

Til medlemmene i Furuset Ishockey IF

Årsmøtet avholdes torsdag 1. mars kl. 19:00 i Furuset Forum.

Saksliste og dokumenter ligger som vedlegg til høyre, på denne siden.

Agenda/saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3. Velge dirigent og referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle Idrettsforenings årsmelding

5. Behandle Idrettsforenings regnskap i revidert stand

6. Behandle innkommende saker - Forslag vedtektsendring fra FIF, se vedlegg

7. Behandle innstilling om splitting av klubb til separate enheter bredde og elite

8. Fastsette medlemskontingent

9. Vedta Idrettsforeningens budsjetter

10. Behandle Idrettsforeningens organisasjonsplan

11. Foreta følgende valg:

 1. a. Alle fire styremedlemmene er på valg

 2. b. 2 stk. varamedlemmer

 3. c. Leder kontroll komité

 4. d. Revisor

 5. e. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Idrettsforening har representasjonsrett.

 6. f. Valgkomité, 3 stk

   

  Vedlegg

  Vedlegg 1, Forslag fra FIF der de ønsker at alle særidrettene velger en kontaktperson for Furuset Sportsanlegg (FSA)

   

  For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


  Velkommen til årsmøte!

  Med vennlig hilsen

  Styret

   

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift