Furuset Fotball IF er en KVALITETSKLUBB!

På tinget i går fikk klubben beviset på at vi nå er en kvalitetsklubb.

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

Daglig leder, styreleder og nestleder mottok det synlige beviset som kvalitetsklubb. I tillegg mottok de kretsmesterdiplomet for a-laget!

Fotball for alle!

Å tilby fotballaktivitet for flere hundre tusen barn og unge medfører et stort samfunnsansvar. Dette ønsker vi å ta på alvor og utvikle. Fotballen er en unik integreringsarena hvor alle er like mye verdt uansett alder, kjønn og identitet.

Klubbens identitet (DNA), er avgjørende for at den skal være en rollemodell i lokalsamfunnet. God aktivitet i trygge rammer, tilpasset alle behov, er en krevende jobb. Viktige roller må være på plass og kompetanse i hver rolle er avgjørende for at identiteten til klubben blir troverdig og helhetlig.

Les mer om prosessen her.

 

 

Takk for støtten!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift