Årsmøte 7. mars 2019 Furuset Ishockey IF

Styret i Furuset Ishockey IF kaller inn til årsmøte torsdag 7. mars kl. 19:00 i Furuset Forum

 

Da er det igjen tid for årsmøte i Furuset Ishockey IF.

Årsmøtet avholdes torsdag 7. mars 2019 kl. 19.00 i Furuset Forum.

 

Agenda Furuset Ishockey IF årsmøte 7. mars 2019 lagt ut 29.01.2019

 

Foreløpig saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3. Velge dirigent og referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle Idrettsforenings årsmelding

5. Behandle Idrettsforenings regnskap i revidert stand

6. Behandle innkommende saker *)

8. Fastsette medlemskontingent

9. Vedta Idrettsforeningens budsjetter

10. Behandle Idrettsforeningens organisasjonsplan

11. Foreta følgende valg:

          a. Tre styremedlemmer

          b. Begge varamedlemmene

          c. Vara i kontroll komité

          d. Revisor

          e. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd

              Idrettsforening har representasjonsrett.

          f. Valgkomité, 3 stk

 

*) Alle forslag kan sendes til styret pr. e-post til  leder@furusetishockey.no , innen 7. feb 2019.

 

For å ha stemmerett, må man ha fylt 15 år, vært medlem i minst én måned og betalt medlemskontingent. 

 

Vi håper på god oppslutning, og ønsker velkommen til årsmøtet!

 

 

Takk for støtten!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift