Årsmøter i Furuset Idrettsforening

Styrene i Furuset IF kaller inn til årsmøter og ønsker alle medlemmer velkommen!

Viktig informasjon! (02.03.2019)

I forbindelse med følgende årsmøter:
Furuset Ishockey 07.03. 19
Furuset Allidrett 11.03.19 og
Furuset Idrettsforening 25.3.19

er det på grunn av Årsmøtekollisjoner ifm Vålerengas kvartfinalekamper og
deretter mulige semifinalekamper booket inn møtelokaler i Dekkmannbygget på
baksiden av Furuset Forum. Benytt hovedinngangen, til venstre for skilt med
Groruddalskirken.

 

Da er det igjen tid for årsmøter i Furuset idrettsforening.

Årsmøtene holdes på ulike datoer og på forskjellige steder:

 

Foreløpig saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3. Velge dirigent og referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle Idrettsforenings årsmelding

5. Behandle Idrettsforenings regnskap i revidert stand

6. Behandle innkommende saker *)

8. Fastsette medlemskontingent

9. Vedta Idrettsforeningens budsjetter

10. Behandle Idrettsforeningens organisasjonsplan

11. Foreta følgende valg:

          a. Tre styremedlemmer

          b. Begge varamedlemmene

          c. Vara i kontroll komité

          d. Revisor

          e. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd

              Idrettsforening har representasjonsrett.

          f. Valgkomité, 3 stk

 

*) Alle forslag til generalforsamlingene sendes pr. e-post til styret (Trykk på idrettslaget ved datoer for å sende mail.). Forslag må være mottat senest to uker før generalforsamling.

For å ha stemmerett, må man ha fylt 15 år, vært medlem i minst én måned og betalt medlemskontingent. 

Vi håper på god oppslutning, og ønsker velkommen til årsmøtene!

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift