Oslo er Europas Miljøhovedstad i 2019.

I den forbindelse ble det av Oslo kommune lyst ut midler til lokale miljøtiltak. Furuset Idrettsforening søkte på disse midlene og fikk tildelt prosjekttilskudd gjennom nabolagsprogrammet i Bydel Alna.

Furuset Forum ligger midt i sentrum på Furuset. Alt som skjer i og rundt Forum synes, og bidrar til å skape lokal identitet. Vi vil i samarbeid med Miljøhovedstaden 2019, Bydel Alna og lokale samarbeidspartnere, vise hvordan vi med enkle grep kan gi Furuset et «nytt liv».     

Målet er å gjøre Furuset mer grønt og trivelig, bidra til biologisk mangfold, gi kunnskap om pollinerende vekster og enkel dyrking av urter, grønnsaker og bær.

  

Derfor har Furuset Idrettsforening og landskapsarkitekt Agnes Lyche Melvær i vår sammen med ansatte i Furuset Forum, Alnaskolen for unge ledere, Regnbuen Arbeids- og Aktivitetsforum, Alna Renhold/Tekniske sentral, lokale barnehager, ungdomsklubben på Fubiak, Naturvernforbundet i Groruddalen, Ahmadiyyamenigheten og organisasjonen LIN etablert en "Humlegate" med masse blomster ved Furuset Forum, Furustien barnehage, rundt Furuset Senter og deler av Søren Bulls vei.

På Furuset Forum er det under etablering en takhage og grønt tak, der verdens største produsent av gjødsel - Yara - bidrar med kunnskap, råd og utstyr slik at vi får mest og best mulig avling ut av takbruket. Blomsterkasser er produsert på Furuset Forum, og «Bybonden» Andreas Capjon har forestått opplæring.

Yaras formål med å bidra er flere:
. Vi vil gjerne støtte dere i å dyrke mat!
. Vi vil inspirere andre til å dyrke mat der det er «umulig».
. Vi vil dele kunnskap om å dyrke mat.
. Vi vil skape respekt for bondens arbeid.  

 

Det har vært mange treff mellom Yara og ungdom på Furuset denne våren, og i sommer skal Yusra Salah Hasan være arbeidsleder for lokal ungdom som har fått jobb gjennom Oslo kommunes sommerjobbprosjekt.

Disse skal daglig være ansvarlig for det praktiske arbeidet, både på takbruket og med blomsterbed og kasser rundt Furuset Forum. I tillegg skal de hjelpe til på vår årlige Sommercamp i Furuset Aktivitetspark.

De friske urtene og de modne bærene vil bli benyttet i kafeen på Furuset Forum, noe tar ungdommene med seg hjem, og resten skal høstes og spises i forbindelse med Furusetfestivalen 16. og 17. august.

Takk for støtten!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift