Tilbud om lek og fysisk aktivitet i Furuset Forum

Furuset Idrettsforening og Furuset Allidrett IF ønsker Bydel Alnas barnehager og foreldre med barn i barnehagealder velkommen til Furuset Forum.

Tirsdager og torsdager i ishallen mellom kl. 10:00-11:45

  • Barn som ikke har skøyter og hjelm, kan få låne dette i Furuset Forum. Viktig at både barn og voksne kler godt på seg.

Onsdager i håndballhallen mellom kl. 10:00-11:30

  • Variert fysisk aktivitet med blant annet hoppematte og leker. Unge idrettsledere fra Furuset Allidrett IF, Alnaskolen og deltakere på Regnbuen Arbeids- og Aktivitetsforum sørger for at utstyr kommer på plass og at aktiviteter kommer i gang.

Alt lån av idretts- og aktivitetsutstyr er gratis gjennom BUA-ordningen. Barnehagens ansvar De barnehageansatte må ta del i aktivitetene sammen med barna, være aktivitetsutviklere og grensesettere, bistå barna med snøring av skøyter, samt sørge for et godt og utviklende samarbeid med idrettslederne. Kaféen er åpen Hyggelig om barna har med seg matpakke og spiser denne i kaféen etter ”trening”. Meld fra om din barnehage har lyst til å benytte seg av tilbudet. Foresatte som ønsker at barna skal benytte andre tilbud i Furuset Allidrett IF, kan gjennom barnehagen be om medlemskort.

 

Andre aktiviteter for barna:

  • Allidrettsskolen på onsdager kl. 17:00-18:00
  • Frigåing på søndager kl. 10:00-12:00, oppstart 6. oktober

Med vennlig hilsen Furuset IF / Furuset Allidrett IF ved Angelika Nilsen tlf. 920 50 508, Kainat Shazhad tlf. 401 45 143 eller epost: allidrett@furusetif.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift