Årsmøte: Furuset Fotball IF

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Furuset Fotball IF 2022

Styret viser til innkalling til årsmøte av 28.02.22

Årsmøtet avholdes den 21.03.21 kl. 18:00 på klubbhuset, Tevlingveien 5.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:   Godkjenne forretningsorden

Sak 3:   Godkjenne innkalling og sakliste

Sak 4:   Velg av dirigent og sekretær samt to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:   Godkjenne årsberetning 2021

Sak 6:   Godkjenne årsregnskap 2022 i revidert stand

Sak 7:   Fastsette medlemskontingent for 2022

Sak 8:   Behandle forslag og saker

Sak 9:   Vedta styrehonorar 2022           

Sak 10: Budsjett 2022

Sak 11: Behandle organisasjonsplan

Sak 12: Valg

12.1 Styret

12.2 Kontrollutvalg:

12.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

12.4 Valgkomité:

Sak 13: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Hege Ajer Petterson kontaktes på 93 02 98 71 eller hege.ajer.petterson@furuset.no

Med vennlig hilsen
styret

 

Vedlegg:

Årsberetning

Årsregnskap

0
Feed