Verktøy og diverse organisatorisk

Under finner du diverse verkøy som skal hjelpe hockeylaget.

Barneidrettsreglene 

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Hockeyforbundet har bestemt at lagene i alderen U13 og yngre tilhører barneidretten og at barneidrettsreglene gjelder. Barneidrettsreglenes intensjon er at alle spillere skal gis et likt tilbud og like muligheter. Barneidrettsreglene er implementert i kampreglementet og legger føringer på kamper i tillegg til treninger. Ved spill for andre klubber både i Norge og utlandet gjelder også barneidrettsreglene. 

Tilrettelagt trening for utøvere innenfor barneidrett 

Ishockeyforbundet har i brev til klubbene presisert hvordan differensiering og tilrettelegging av trening skal skje innenfor barneidretten. Det sentrale her er at differensiering på trening er tillatt også innenfor barneidrett (må ikke forveksles med selektering). Differensiering etter nivå skal oppleves positivt og fremme følelsen av mestring. Permanente løsninger på differensiering er det samme som seleksjon og er IKKE tillatt. 

Kamper/turneringer/konkurranse 

• Barn kan konkurrere fra fylte 6 år. Før dette er det ikke tillatt med konkurranse. 
• Alle spillere skal i utgangspunktet spille kamper på «riktig» alderstrinn, men det kan gis dispensasjon for spill i lavere alder i tråd med kampreglementet. Jenter kan uten dispensasjon spille ett årstrinn ned. 
• Alle spillere skal spille like mye i kamp. 
• Det er tillatt med hospitering opp et eller to alderstrinn i kamp. Det er imidlertid en forutsetning at alle spillere skal få samme tilbud om hospitering. 
• Hospitering opp skal ikke skje på bekostning av rettårige spillere eller spill på «eget» lag. 

Jentehockey

Norges Ishockeyforbund har jente- og kvinnehockey som et av sine satsingsområder og det er økt fokus på jente- og kvinnehockey fra det internasjonale forbundet IIHF. Ishockey er en idrett som gir akkurat de samme utfordringer, idrettsglede og vennskap for gutter som for jenter. Som arena for bygging av garderobekultur og sosialisering er det få idretter som kan måle seg med ishockey. 

Det er egne serier for jenter i klassen JU10, JU13 og JU16, men det er i dag ingen jentelag i Furuset. Klubben ønsker imidlertid flere jenter og å ta vare på de jentene vi har. For å sikre jenter i klubber uten egne jentelag er det svært fleksible regler som gjør at jenter kan få dispensasjon for å spille på jentelag i andre klubber uten å måtte skifte klubb. Dette kan være fine arenaer for å bli kjent med andre jenter og gi grunnlag for videre spill. For lagledere som har jenter på sitt lag og foreldre til jenter kan det være en god idé å ta en prat med jenteansvarlig i klubbens styre. 

MinIdrett

Lagleder og alle foreldre bør kjenne til MinIdrett (minidrett.no). Lagleder bør jevnlig informere foreldrene om dette. 

Min idrett er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund at opplysningene som er registrert er korrekte. 

I MinIdrett kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer. Foreldre må sjekke at alle opplysningene stemmer for sine barn. 

Min Hockey

Min Hockey er en app med funksjonalitet for dommere, lagledere, spillere og hockeyentusiaster som vil følge med på "sine" lag. Appen er også spesielt tilrettelagt for digital signering av line sheet/game sheet av lagledelse og dommere. 

Appen gir deg raskt og enkelt tilgang til kamper, resultater og tabeller. Her kan du søke opp dine favorittlag, motta varsler om resultater og kampendringer og sjekke kalenderen for enkel og oversiktlig visning av det som er viktigst for deg. 

Har du en profil i Min idrett, kan du logge inn og automatisk få informasjon om lag tilknyttet deg og dine relasjoner, som spiller, lagleder eller trener. 

For kampansvarlig kan du også benytte denne appen til å registrere resultat direkte i appen og ta bilde av protokoll for opplastning. Du kan også justere og endre lagoppstilling med mer her. 

Hockey Live

Hockey Live er betegnelsen på systemet som brukes for å registrere og vise hendelser, statistikk og resultater fra hockeykamper. Løsningen utveksler data både med TurneringsAdmin og Min Hockey og består hovedsaklig av følgende komponenter: 

• LIVE Admin: Registreringsverktøyet som brukes av sekretariatet for å plotte hendelser mens kampen spilles. Dette skal føres av sekretariatet ved hjemmekamper.

• HockeyLIVE: Offentlig visning av data fra LIVE Admin, slik at "publikum" kan følge kampen Er integrert i hockey.no. Det er nå automatikk i filmingen med autokamera i hallen slik at sekretariatet ikke trenger en egen person til filming – alt skjer automatisk når kampen er meldt inn i Hockey Live. 

• Boxscore: Kampdata for ferdig spilt kamp. Er integrert i hockey.no. 

• Statistics: Gruppert og aggregert statistikk fra spilte kamper. Statistikk på spillere, målvakter, skudd, tilskuertall etc. Er integrert i hockey.no. 

Alle seriekamper for U14 og oppover skal føres i Hockey Live. Også treningskamper kan føres her. Hjemmelagets sekretariat er ansvarlig. 

Hockey Live finnes i tre utgaver ut ifra hvor mye statistikk som skal føres. De tre utgavene av Hockey Live er: 

• Enkel utgave: Kun mål, assist og utvisninger. Gjelder U15B/C og U14.

• Standard utgave: Mål, assist, utvisninger, skudd og mulighet for pluss/minus statistikk. Gjelder U18 1.-2.div, U16 A/B, U15A.

• Advanced utgave: Mål, assist, utvisninger, skudd, pluss/minus, dropp og Players on ice (den siste brukes kun i Get). Gjelder de øvrige seriene fra U18 og opp. 

Isfordeling og Nevilo.no

Isfordelingen i klubben skjer av en oppnevnt isfordeler. Istiden fordeles etter gitte kriterier for fordeling per årstrinn og for å sikre best mulig utnyttelse av isen. 

Isfordelingen blir lagt ut på http://www.nevilo.no/club/furuset/schedule.php.

Det anbefales at lagleder eller andre følger med på nevilo.no og raskt kaller inn til trening via SPOND eller tilsvarende. 

Det er inngått avtale mellom Furuset IF og Oslo kommune som innebærer at Oslo kommune leier Furuset Forum og at Forum inngår i den kommunale isfordelingen. Dette betyr i praksis at Furuset Ishockey får fordelt istid i Forum etter samme fordelingsnøkkel som de andre klubbene og andre skøyteidretter. Dersom en ishall i Oslo er ute av drift eller ikke åpnet blir det gjort en ny fordeling av isen fra kommunen, slik at den klubben som ikke har egen is får istid i en annen hall.