Allidrettsskolen

Allidrettsskolen foregår på onsdager kl. 17:00-17:55 i Furuset Forum for barn i alderen 3-6 år. Våre unge, lokale idrettsledere fra Alnaskolen for unge ledere legger opp til varierte aktiviteter og konkurranser, der leken er det sentrale.

 - Balleker og stafetter
 - Hoppematte og balansetrening
 - Sangleker
 - Gymnastikk og dans

Hvis dere ønsker å ha med enda en foresatt, så vil vi åpne for at tribunen kan benyttes, men det er veldig begrenset med plasser. Vi starter samme uke som skolestart.

Dere får opplysninger om betaling på økta. Det koster 100,- per halvår.

Kontaktperson

Vår kontaktperson: Hassan Salah, tlf. 467 77 511

E-post allidrett@furuset.no