Fair play-ansvarlig - Rollebeskrivelse

Dette er noe av ansvarliges områder:

  • Bidra i planlegging og gjennomføring av Fair Play-tiltak i klubben.
  • Oppfølging, kampverter på lagene.
  • Delta på spillermøter - og evt. foreldremøter ved behov - for å fortelle hva vi legger i Fair Play og hvordan vi ønsker at medlemmer i klubben skal forholde seg til det.
  • Delta i samtaler og møter som måtte være nødvendig etter at evt. uønskede episoder har funnet sted.
  • Gjennomføre årlig møte med spillergruppen på ungdomslagene hvor bl.a. innhold i Fair-Play-kontrakt gjennomgås. 

Dette er Fair Play-regler som undertegnede lover å følge:

  • Møt presis til trening, kamper og andre avtaler.                                  
  • Vis respekt for treneren, laget og lagkameratene dine.
  • Vis respekt for dine motspillere.
  • Vis respekt for dommeren og spillets regler.
  • Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen upassende oppførsel.