Fair play-ansvarlig - Rollebeskrivelse

Dette er noe av ansvarliges områder:

 • Bidra i planlegging og gjennomføring av Fair Play-tiltak i klubben.

 • Oppfølging, kampverter på lagene.

 • Delta på spillermøter - og evt. foreldremøter ved behov - for å fortelle hva vi legger i Fair Play og hvordan vi ønsker at medlemmer i klubben skal forholde seg til det.

 • Delta i samtaler og møter som måtte være nødvendig etter at evt. uønskede episoder har funnet sted.

 • Gjennomføre årlig møte med spillergruppen på ungdomslagene hvor bl.a. innhold i Fair-Play-kontrakt gjennomgås.

Innhold Fair Play-kontrakt:

 • Gjelder for alle spillere og trenere/lagledere i ungdomsfotballen i Furuset Fotball IF.

 • Fair Play-programmet omfatter fotballsporten i hele landet, og er mye mer enn gule og røde kort. Det handler også mye om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen.

 • Klubbens ønsker å legge til rette for at alle skal ha det gøy med fotballen og at sporten preges av respekt, rettferdighet og positive holdninger. Alle trenere, lagledere, klubbens styre og ansatte samt spillernes foresatte er med på at vi sammen skal lykkes.

Dette er Fair Play-regler som undertegnede lover å følge:

 • Møt presis til trening, kamper og andre avtaler.
 • Vis respekt for treneren, laget og lagkameratene dine.
 • Vis respekt for dine motspillere.
 • Vis respekt for dommeren og spillets regler.
 • Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen upassende oppførsel.
 • Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen.