FairPlay

Furuset Fotball IF er en viktig del av lokalmiljøet for både barn og voksne i Bydel Alna.

Mye av fritiden tilbringes der i et sunt og godt miljø, hvor hele familien får nye venner og blir en del av klubben. En klubb er en demokratisk organisasjon der medlemmene bestemmer.

Furuset Fotball IF drives av søsken, foreldre og andre som er med frivliiig og uten betaling, for at barn, unge og voksne skal få mulighet til å drive idrett. Klubben har lag i alle aldersgrupper.

Spillerne er med på lag med andre i samme alder og som oftest på egne jente- og guttelag. Barnas lag trenes av foreldrene eller søsken.

Alle som har barn i fotballen er med på å drive både laget og klubben. Hvis alle gjør litt, blir det ikke så mye på hver. Hvis ingen er med - blir det ikke noe lag og ingen aktivitet for barna.

Fair Play er samlebegrepet for norsk fotball sitt verdiarbeid. Alle som er opptatt av fotball skal bidra til å ta vare på fotballens verdier. Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen, og er normen som skal prege aktiviteten vår på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av, gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett. Fotballarenaen er en arena hvor vi skal ha respekt for alle mennesker og forsterke fellesskapet. Fotballkamper skal foregå i trygge rammer slik at alle får gode opplevelser. Fair play skal synliggjøre hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom, og er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger. 

For mer informasjon om Fairplay, klikk her.