Lagleder - Rollebeskrivelse

Lagledere skal være lagets administrative ressurs, og skal eventuelt også kunne assistere trenere ved behov. Laglederfunksjonen kan bestå av en eller flere personer etter behov. Lagledere skal primært fokusere på det organisasjonsmessige og administrative arbeidet omkring laget.

Lagleder skal utøve funksjoner som:

 • Distribuere kampprogram, treningstider og annet til lagets spillereorganisere lagets materiellbehov (baller, drakter, førstehjelpsutstyr etc.)
 • Organisere støtteapparatet omkring laget
 • Melde inn nye spillere til klubbens hjemmeside
 • Organisere transport til kamper, cuper etc.
 • Organisere cuper, treningsleirer, reiser, sosiale samlinger etc.
 • Organisere dugnadsarbeid, kakelotteri og loddsalg
 • Melde på laget til aktuelle cuper
 • Sørge for at deltakeravgift på cuper blir sendt klubben for betaling
 • Påse at laget aldri spiller med spillere som ikke har betalt kontingenter til klubben (disse er ikke forsikret)
 • Sørge for dommere til hjemmekamper der kretsen ikke har oppnevnt dommer
 • Fylle ut dommerkort i FIKS (innen fristen)
 • Samle på dommerkvitteringer, og sende inn disse til klubben i etterkant av hjemmekampene
 • Føre lagliste over spillerstallen inkludert adresse, fødselsdato, mailadresse og telefonnummer (til begge foreldre)
 • Påse at alle spillere har betalt treningsavgift og medlemskontingent
 • Holde orden på karantener
 • Samle inn politiattester for ledere i sitt lag etter henvisning fra daglig leder
 • Arrangere foreldremøter, minimum ett møte pr. år
 • Fungere som et bindeledd mellom foresatte, spillere, trenere og klubbens administrasjon
 • Delta på trener- og lagledermøter
 • Administrere lagets websider eller utpeke en annen som webansvarlig for laget

 

LAST NED LaglederINSTRUKSEN HER.