Lagleder - Rollebeskrivelse

Lagledere skal være lagets administrative ressurs, og skal eventuelt også kunne assistere trenere ved behov. Laglederfunksjonen kan bestå av en eller flere personer etter behov. Lagledere skal primært fokusere på det organisasjonsmessige og administrative arbeidet omkring laget.

Lagleder skal utøve funksjoner som:

Sportslig

 • Delta på trener- og lagledermøter
 • Cupdeltagelse
 • Påmelding til aktuelle cuper, og betale innen fristen
 • Organisere transport
 • Treningsleirer, reiser, sosiale samlinger etc. 

Sosialt

 • Organisere dugnadsarbeid, kakelotteri og loddsalg
 • Arrangere foreldremøter, minimum ett møte pr. år
 • Arrangere sosial aktivitet for laget, helst 2 ganger pr år.

Administrativt/økonomi:

 

 • Melde inn nye spillere til klubbens hjemmeside
 • Følge opp dommere til hjemmekamper dommerkort i FIKS (innen fristen)

 • Føre lagliste over spillerstallen (inkludert adresse, fødselsdato, mailadresse og telefonnummer til begge foreldre)

 • Sende ut relevant informasjon til lagets spillere/foreldre

 • Se til at alle spillere har betalt treningsavgift og medlemskontingent, og se til at det ikke benyttes spillere som ikke har betalt

 • Følge opp politiattester for alle i sitt lag etter henvisning fra daglig leder

 • Organisere støtteapparatet omkring laget

 • Sørge for lagets materiellbehov (baller, drakter, førstehjelpsutstyr etc.)

 • Fungere som et bindeledd mellom foresatte, spillere, trenere og klubbens administrasjon
 • Følge opp lagets hjemmeside, eller utpeke en annen som webansvarlig for laget.