FIKS-ansvarlig - Rollebeskrivelse

FIKS = Fotballens Informasjons- og kommunikasjonssystem

Daglig leder er klubbens FIKS-ansvarlig.

FIKS-ansvarlig har rollen "Klubbadmin" i FIKS. Denne gir rettigheter til alle funksjoner klubben trenger i FIKS.

FIKS-ansvarlig sørger for:

  • Opprette brukertilgang til andre i klubben som trenger det (i hovedsak lagledere eller andre som er ansvarlig for elektroniske kamprapporter/opplasting av kamprapporter)
  • Alle spilleroverganger
  • Vedlikeholde spilleroversikt - dvs. registrere spillere fra 12 år slik at de blir spilleberettiget og forsikret, sette inaktive de som ikke skal spille inneværende år
  • Vedlikeholde oversikt over trenere, ledere, styret og andre med klubbfunksjoner så riktige personer til enhver tid er registrert med riktig info
  • Påmelding av lag til serien
  • Utfylling og oppfølging av søknad til Kvalitetsklubb