Instruks for: Kampvertansvarlig

Bruk av kampverter i barne/ungdomsfotballen er fra 2015 innført som obligatorisk ordning fra NFF. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair Play. Oppgavene som skal gjøres er på ingen måte nye - dette er ting lagledere og trenere vanligvis gjør til hver kamp uten å tenke så mye over det, men de har mange andre ting som også skal gjøres så det er fint å flytte noen av oppgavene over til andre. Lagledere (evt. dugnadsansvarlig) fordeler kampverter for sitt/sine lag blant foreldrene for hele sesongen. Det holder med én pr. kamp, men om ønskelig kan dere gjerne sette opp to og to sammen. Denne oppgaven regnes ikke som dugnadsoppgave hva fritak og organisering angår - dvs. fordelingen gjøres blant alle foresatte (utenom hovedtrenere og hovedlagledere).

Før hjemmekampen: 

 • Hent gule kampvertvester - disse finner du i klubbhuset.

 • Sjekk at garderober, bane og mål er i orden (i barnefotballen brukes det sjelden garderober).

 • Ønske motstander og dommer velkommen.

 • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.

 • Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair Play-møtet.

 • Bistå dommer i å organisere Fair Play-hilsen.

 • Det er ifølge NFFs rammer for barnefotball foreldrefrie soner på den siden som trenere, lagleder og innbyttere står. Henvis foresatte og publikum til motsatt side eller til tribunen hvis det er tribune i nærheten.

 • Vite at klubbens hjertestarter befinner seg i klubbhuset (henger på veggen rett til høyre for døren) og ha telefon for å ringe 113 hvis behov.

Under kampen:

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.

 • Prate med dommer i pausen (hvis klubbdommer).

 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.

 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen.
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.

Etter kampen:

 • Bistå i å organisere Fair Play-hilsen.
 • Takke begge lag og dommer for kampen.
 • Rydde ved innbytterområdet etter kampslutt.
 • Heng kampvertvest tilbake.