Styret

Kontaktinformasjon til Furuset Tennis styre og administrasjon.

Ragnvald Bratz

Styreleder

926 28 541
ragnvaldbratz@gmail.com

Jon Hove

Nestleder

934 58 770
jonhove1@gmail.com

Florence Olsen

Styremedlem

932 21 559
fg_olsen@hotmail.com

Reidar Andersen

Varamedlem

915 43 270
reidand@online.no

ADMINISTRASJON

Ingrid Huus

Daglig leder

932 52 018
ingrid@furuset.no

Henrik Huus

Hovedtrener

415 16 174
henrik.huus@furusetif.no