Styret

Kontaktinformasjon til Furuset Tennis styre og administrasjon.

Ragnvald Bratz

Styreleder

926 28 541
ragnvaldbratz@gmail.com

Ivar Hydle

Nestleder

916 86 953
i.hydle@wemail.no

Florence Olsen

Styremedlem

932 21 559
fg_olsen@hotmail.com

Maria Huus

Styremedlem

406 29 140
olsenhuus@gmail.com

ADMINISTRASJON

Ingrid Huus

Daglig leder

932 52 018
ingrid.huus@furusetif.no

Henrik Huus

Hovedtrener

415 16 174
henrik.huus@furusetif.no