Ungdom 13-19 år

Green tennis/grønt nivå: 12-16 år: Også kalt maxitennis. Spilles på full banestørrelse med grønne baller (75% hastighet av gul ball)

Yellow tennis/gult nivå: 13 år og oppover: Det mange kjenner som ”vanlig” tennis på full bane størrelse med gule baller.

NB: merk: ulike baller kan tas i bruk på alle typer grupper der det er hensiktsmessig for å mestre spillet. Det er viktigere med nivå enn alder i forhold til når man kan gå videre til neste trinn.

Se mer info om de ulike nivåene i Norges tennis Forbund sin spillerguide. (egen link på siden vår).

Det er en forutsetning for alle som skal delta i tennisskolen at de er medlemmer i klubben, og dette kommer i tillegg til treningsavgift.