Foreldrerollen

Furuset Ishockey ønsker engasjerte foresatte som støtter laget og enkeltspillere i med- og motgang. Alle lag er avhengig av foreldrenes engasjement for å drive et lag. Hvis det er uenighet med trenerens disposisjoner og treninger, bør dette tas direkte med treneren i etterkant av treningen og ikke under aktiviteten eller i gangen. Det er viktig at foreldrene støtter opp om treneren og dennes rolle siden det er treneren som er ansvarlig for spillernes utvikling. 

 

Nedenfor finner du foreldrekontrakten.

1.

Sett deg inn i målsettingen for virksomheten til Furuset Ishockey IF. Dette kan gi svar på om du vil delta eller ikke med ditt barn. 

2.

Foreldreambisjoner kan lett bli en fallgrop for spilleren. En viktig del av utviklingen som ishockeyspiller er å takle egen hverdag: Kommunikasjon med lederen, dag/uke planlegging og vedlikehold av ishockeyutstyr. 

3.

Støtt ditt barn og lederen for laget. Problemer løses best gjennom å kommunisere med trener/ledere for laget uten at spilleren er med. Splittelsen mellom leder og foreldregruppe går alltid utover de unge. 

4.

La de unge få oppleve sin hockey på egenhånd (så langt det er naturlig) .

5.

Holdninger og vurderinger er viktige. Ditt barn får naturligvis lære seg respekt og rent spill, viktigheten av kameratskap og positivt idrettslig levesett. 

6.

Oppfostre dine barn så de i sitt idrettsmiljø våger å uttrykke og vise følelser. Skuffelser kan da håndteres på en skikkelig måte. 

7.

Elsk ditt barn som det er, uten krav til prestasjoner. Vær positiv og LYTT til tanker om spillet, kameratene og lederne. Barn vil ha noe å fortelle når de kommer hjem. 

8.

Se til at dere i laget blir enige om normer og regler som er viktige for deres barns utvikling som mennesker og ishockey spillere. 

9.

Støtt dommerne i deres vanskelige, og viktige, rolle som kampleder. 

10.

Press aldri frem resultater under kamper! Utvikling av ishockeyspillere er en lang prosess, og hver spiller er unik. 

11.

Varier ditt barns deltakelse i idrett gjennom hele oppveksten. Variasjon er bedre innlæring. 

12.

Tenk på at ditt barn som deltar i Furuset Ishockey IF får oppleve: 

➢ Felleskap 

➢ Utvikling av ferdigheter 

➢ Spenning 

➢ Konkurranse/fremgang 

➢ Fysisk form 

➢ Utløp for energi. 

13.

Under trening lærer man seg nye ferdigheter. Under kamp praktiserer spilleren kunnskapen. Overvurder aldri kampens betydning under ungdomsperioden. 

14.

Gjør deg kjent med treneres prinsipper når det gjelder laguttak. 

15.

Sørg for at ditt barn spiser rett mat og hviler tilstrekkelig. Støtt ditt barn i skole og idrett. 

16.

La treneren ta seg av det sportslige, og ha 24-timersregelen som en hovedregel. Du lar det gå 24 timer før du kontakter treneren i forhold til noe du har reagert på. Dette gjelder ikke hvis trener begår grove overtramp på tvers av klubbens regler. 

17.

Følg kommunikasjonsveien i klubben, og søk informasjon selv før man kontakter lagleder og eventuelt klubbledelse for hjelp.