Medlemshåndtering

Ved innmelding til Furuset Fotball IF er det to metoder. Spillere som aldri har spilt i andre klubber kan melde seg inn med innmeldingsskjemaet. Har derimot spilleren spilt i en annen klubb tidligere, må spilleren melde overgang.

Alle overganger er nå elektronisk, og skal gjennomføres i FIKS. 

Lagledere sender inn navn, fødselsdato, adresse og tidligere klubb på nye spillere til fotball@furusetif.no

Last ned samtykkeskjema (på høyre side) og send dette til daglig leder.
Alle innmeldinger og samtykkeskjema sendes til daglig leder på mail eller legges i hans skuff på stadion.

Det er kun daglig leder som kan gjennomføre overganger for Furuset Fotball IF.

Bruk av spillere uten gyldig overgang eller lisens gir bot evt poengstraff. Bøtene må betales av aktuelle lag! 

Spillere som ligger i medlemsregister pr 15. mars vil det bli løst lisens for inneværende sesongen, etter dette er det kun spiller med godkjent overgang som får lisens. 

Spillere som pr 1. mai ikke har betalt medlemskontingent til klubben, fjernes lisensen på.