ÆresmedlemmEr

Det er mange som har bidratt på mange plan til å bygge opp en idrettsforening som Furuset til det den har blitt, og som fortjener å bli husket for sin innsats. I denne sammenheng presenterer vi kort foreningens æresmedlemmer.

I 1926 ble Ole Bornemann Bull som den første i klubbens historie tildelt klubbens fortjenestemedalje for lang og tro innsats for klubben. Fram til 1964 ble ytterligere tolv medlemmer denne æren til del. Men så ble det ikke delt ut flere slike medaljer. Denne formen for hyllest ble lagt til side.

Først i 1997 ble tråden tatt opp igjen av klubbens daværende formann, Bjørn Svendsen. Han foreslo å oppgradere alle medaljørene til æresmedlemmer. I tillegg innstilte han tre nye kandidater til æresmedlemskap, medlemmer som allerede for mange år siden burde vært æret for sitt mangeårige virke for Furuset Idrettsforening. En gruppe ble nedsatt for å vurdere nye kandidater til æresmedlemskap. Her følger en kort kronologisk presentasjon av alle som til nå har fått klubbens høyeste utmerkelse:

OLE BORNEMANN  BULL - 1926

Bull var sekretær i det første styret i Furuset Idrettsforening i 1914, og den som i første rekke tok initiativ til anskaffelsen av «Gamleplassen» ved Furuset skole. Han var også medlem i byggekomitéen for klubbhuset. "Ola Storm" - som han populært ble kalt - inntok sammen med Henrik Maanum en særstilling i foreningens administrasjon de første årene. Som et ytre tegn utstyrte begge to seg med sjakett, uten at noen lot seg forarge av det.

 

Bull ble en habil skihopper, og selv om han ikke satte de dypeste spor resultatmessig, var han den faste leder ved skirennene. Etter hvert ble han også styremedlem i Aker skikrets, i tillegg til i en rekke år å være foreningens formann, sekretær og revisor.

HENRIK MAANUM - 1929

Henrik ble Furuset Idrettsforenings første formann i 1914, og var i en årrekke minst like sentral i foreningen som Ole Reistad. Til tross for at han personlig egentlig var fotballentusiast, ble han likevel ildsjel nummer én i friidrettsgruppen.

 

Maanum var formann i foreningen den gang kjøpet av Furuset stadion ble forberedt. Han var streng i sine krav til medarbeiderne, og sparte seg heller ikke selv. Han sleit verre enn noen annen - og ofte alene. Henrik Maanum drev selv sin idrett for sunnhetens skyld. ”Furuset Idrettsforening er den best administrerte klubb i Aker”, ble det en gang sagt i Aker Herredsstyre. Og en stor del av æren for denne strålende attest faller på Henrik Maanum.

 

Maanum var i to perioder formann i hovedstyret, og i flere år formann i fotball- og friidrettsgruppen.

 

Han var oppmann i Akers fotballkrets styre i 1920 og 1921, mangeårig styremedlem og leder i Akershus driftsutvalg for idrett i 1920-1926, fungerende styremedlem i Norges Fotballforbund i 1923 – 1925, medlem i komitéen til revisjon av adgangskort til stevner; Frikortkomitéen i Norges Landsforbund for idrett i 1923-24, medlem av autorisasjonskomitéen for fotballdommere i Aker fotballkrets i 1919-1922 og medlem av tilsynskomitéen ved byggingen av Ullevål Stadion i 1925- 1927. Henrik Maanums håndskrevne, for ikke å si håndmalte protokoller, er en gullgruve.

 

Da han ble tildelt æresmedaljen i forbindelse med femtenårsjubileet, påpekte daværende formann Ole Reistad at Furuset Idrettsforening sto i stor takknemlighetsgjeld til Henrik Maanum.

IVAR MAANUM - 1934

Ivar var dyktig administrator i hovedforeningen med en rekke tillitsverv i perioden fra 1915 til 1932, og fungerte som revisor og økonomisk konsulent på generalforsamlingene. Som dyktig skihopper og på fotballbanen var han uvøren med forakt for alle farer. ”Påsan” var lynrask, intelligent og hadde et velsignet humør fra første til siste minutt. Han var en dyktig fotballinstruktør og ledet guttelaget fram til kretsmesterskapet i 1928. Ivar Maanum var også primus motor i bakkekomitéen.

 

I begrunnelsen for æresmedaljen står det: ”Vår iherdige og aldri sviktende arbeidssjel. Det kan nevnes at denne karen med familie, hus og have i de siste fire år hver eneste høst har hatt 15 søndager fra kl 10 til klokka 15. En kan tenke på hvorfor han ofrer så mye av sin fritid på en skibakke, som han vel aldri kommer til å bruke. Jo, mine damer og herrer, det er fordi at han som gammel aktiv skiløper er glad i denne form for idrett og for å se sitt ønske som gutt gå i oppfyllelse, ønsket om en virkelig skibakke med ordentlig fartsoppbygg. La oss skaffe foreningen en skibakke før ennå flere av våre første medlemmer går bort, de medlemmer som i alle år har arbeidet med dette.”

 

Ivars kunnskaper som forretningsmann var nyttige. Han hadde et nært samarbeid med Ole Reistad, der Ole var initiativtaker og administrator, mens Ivar stod for de økonomiske beregningene.

KJELD REISTAD - 1934

Kjeld var formann i byggekomitéen og byggeleder for klubbhuset og baneanleggene som stod ferdig reist i 1934. Han var idrettsmannen og administratoren som alle kunne stole på. I 1927 og 1928 var han formann i friidrettsgruppa, og satt i hovedforeningen fra 1928 til 1936.

 

Til stor sorg for foreningen flyttet han da fra bygda for å bli bonde på Skøien Gård på Løten. Som et av medlemmene i foreningen så betegnende sa det: "Det er som den ene veggen i foreningen blir borte". Kjeld var kjent for sin fyndige replikkveksling og friske humør under alle skippertakene.

OLE REISTAD - 1939   

Ole Reistad var en av stifterne av foreningen. Han ble formann i forløperen, Idrettsforeningen Jarlen, i 1913, og siden materialforvalter i det første styret i Furuset Idrettsforening. Gjennom alle år levde han i og for idrettsforeningen som så dagens lys på den minneverdige plankestabelen på Furuset.

 

De idrettslige og administrative resultater karakteriserer mer enn noe annet mannen og hans livsinnstilling: Det du er, vær fullt og helt, og ikke stykkevis og delt!

I 1949 ble Ole Reistad Kommandør av St. Olavs orden. 

 

Trykk her for å se eget kapitel om Ole Reistad.

Bilde: Ole Reistad viser prins Harald rundt i "Camp Little Norway" i Toronto.

KAREN REISTAD - 1947

Karen laget allerede i 1925 tegninger og planer for et klubbhus. Men klubben hadde så store økonomiske problemer med å få banene i stand at planene ble forkastet. Karen ga seg ikke, og i 1934 hadde hun nye byggeplaner klare. Hun var kjent for sine beplantningsarbeider rundt klubbhuset og sin sikre sans for en vakker og harmonisk utbygging av idrettsanlegget. Karen Reistad var også konsulent for klubbhuset og friluftsbadet. De ranke, sterke bjerker, med røttene dypt forankret i næringsrik jord og blomsterfloret symboliserte Karen Reistads innsats og hennes kjærlighet til foreningen.

 

Hennes to store malerier hadde en sentral plass i alle år i klubbhuset, liksom de i dag har det i det nye anlegget Furuset Forum.

EINAR LUNDGREEN - 1947

Einar ”Luggen” Lundgreen var støttespiller på de tidlige A-lagene i fotball. Han ble viseformann i hovedforeningen i 1938 og loset klubben gjennom krigsårene.  Etter noen få års fravær ble han sekretær i hovedforeningen i 1950. Lundgreen var kasserer i 1921 og viseformann i Akers fotballkrets styre fra 1931. I tillegg var han mangeårig medlem i fotballstyret i Furuset.

Bilde: Styret i Furuset Idrettsforening i 1939. Bak fra venstre: Ivar Nilsen, Rolf Opsahl og Anders Sundbye. Foran fra venstre: Ole Reistad og Einar Lundgreen.

GUSTAV BRAMNESS - 1948

Gustav var bestyrer av kaféen i klubbhuset og var sammen med sin Jenny i mange år et betrodd vaktmesterpar, alltid interessert i foreningens liv og trivsel. Bramness var formann i hovedforeningen, styremedlem i flere år og leder av ishockeygruppen i 1949.

 

Han var en ualminnelig dyktig vakt- og banemester. I 1938 overtok Gustav og Jenny stillingene som forretningsfører og restauratør. ”Jenny steller og Gustav teller, og alltid er de venner og vel forlikte med hverandre og med alle som kommer i berøring med dem”, sto det å lese i Furusetavisen i 1939.

Bilde: Jenny, Gunnar og Gustav Bramness.

OTTAR FJELDSTAD - 1954

Ottar ble innmeldt i stiftelsesåret 1914 og var kasserer i hovedforeningen fra 1919 til 1921, og viseformann under krigen. Fjeldstad var styremedlem i fotballgruppen, plasstyret og husstyret. Videre var han revisor i Akers fotballkrets styre fra 1931. Som ung var han aktiv i ski og fotball, og en habil skytter – på lik linje med sin bror Helge.

HELGE FJELDSTAD - 1954

Helge ble innmeldt i foreningen som 14-åring i 1916. I to perioder, ikke minst i de vanskelige krigsårene 1940 til 1945, var Helge Fjeldstad en inspirerende formann og et meget dyktig og samvittighetsfullt styremedlem i skigruppa, blant annet en av foregangsmennene for å få utbygd hoppbakkene i Lindeberglia.

 

Helge Fjeldstad var også en habil skytter. En søndag i oktober 1922, gjorde han og Furusetguttene Hans Nordlie, Arnfinn Fjeldstad og Henrik Maanum rent bord i en konkurranse i regi av Østre skytterlag, med 1., 2. og delt 3.plass.

Bilde: Helge Fjeldstad (t.h.) ønsker Ole Reistad velkommen hjem.

MADS LØKEN - 1954

Løken var en meget anerkjent dugnadsleder, enten det var i forbindelse med utbyggingen av hoppbakkene i Lindeberglia eller vedlikeholdsarbeid på Furuset Stadion. Han hadde teknisk bakgrunn og var meget nøye. Ingen sak var for uanselig eller for flokete til at ikke Mads tok seg av den og ordnet opp til alles fulle tilfredshet.

 

Ishockeyfolket husker ham best for sprøytebilen, en forhenværende brannbil. Skinnende blank var den og imponerende stor, men lunefull og sta – fryktelig sta. Mads Løken og Anders Sundby samlet inn kr. 500,- til innkjøp av bilen og påtok seg å snakke den til fornuft. Løken skal ha mye av ha æren for at det i mange år ble mulig å holde skøyte- og ishockeybaner til en overkommelig utgift. Mads Løken var videre leder av tennisgruppen i to år. Et år ledet han også friidrettsgruppen.

HENRIK HENRICHSON - 1964

I to perioder var Henrik styreleder i tennisgruppa, dessuten var han en av pionérene for ishockeyen i Furuset Idrettsforening. Han gikk entusiastisk inn for denne lynsporten, og var en av de ivrigste på vårt første ishockeylag. Henrichson var visepresident i Norges Ishockeyforbund 1938 – 1940. Han var også tennisformann i to perioder, dessuten aktiv med Furusetrevyene i perioden 1930 til 1936.

Bilde: Kristoffer Olsen (t.v.), Bergljot Reistad, Henrik Henrichson og Einar Lundgreen sammen på Furuset Idrettforenings 50-årsjubileum i 1964.

KRISTOFFER OLSEN - 1964

Kristoffer er en av de virkelig store i Furuset Idrettsforening. Han var aktiv i ski, orientering og friidrett på tretti- og førtitallet. Kristoffer satt uten opphold i ulike styrer og verv i foreningen fra 1936 og fram til 1979. Det er som styreleder i hovedforeningen og i friidrettsgruppa, samt som trener og leder i friidrettgruppa Kristoffer Olsen først og fremst vil bli husket. Den positive kjernekaren, som gledet seg minst like mye over de små resultater og fremganger som NM-gull og glorie.

 

Kristoffer hadde dommerverv innen friidretten og var også i perioder med i styret i Oslo Friidrettskrets.

BJØRN OLAF BRATZ - 1997

Bratz realiserte Ole Reistads idé om en permanent ishockeyhall på egen eiendom, og la ned et enormt arbeid, både administrativt og ikke minst fysisk. I tillegg til utallige oppgaver i Norges Ishockeyforbund, var han ishockeyformann i 15 år, og medlem av hovedstyret i 10 år. Furuset Idrettsforening har mye å takke Bjørn Olaf og hans bror Jens Halvard Bratz for. Ikke minst for den uvurderlige hjelp som foreningen har fått gjennom Grorud Jernvarefabrikk A/S.

 

Bjørn Olaf Bratz er tildelt Norges Ishockeyforbunds høyeste utmerkelse og Oslo Idrettskrets’ hederspris. I forbindelse med sin 70-årsdag ble han av Furuset Ishockey IF tildelt utmerkelsen ”Stamfar for ulvene i Groruddalen”.

ØIVIND SOLHEIM - 1997

Øivind Solheim er en av foreningens fremste idrettsutøvere gjennom alle tider som strateg på A-laget i ishockey i Furusets første gullalder. Han debuterte på A-laget i 1947 og ble norgesmester i 1949, 1951, 1952 og 1955. Øyvind var i tillegg en dyktig fotballspiller med flere kretskamper, og spiller fortsatt tennis på mosjonsbasis.

 

Administrativt var han styreleder i tennisgruppen i 1952 og ikke minst er han kjent som en sindig, rolig og ærlig forretningsfører i perioden 1960 – 1990. Alltid med ”medlemskartotekblokken” tilgjengelig, enten det var hockeyskole eller treninger i friidrett eller fotball, er det ikke få unge mennesker Øyvind har ønsket velkommen til Furuset Idrettsforening.

Bilde: Helge Diesen (t.v.) og Øyvind Solheim (t.h.) på åpningen av Furuset Forum i 1998.

BJØRN HELGE JOHANSEN - 1997

Bjørn Helge kom fra Vålerengen som 16-åring i 1954. Han debuterte på A-laget året etter, der han spilte helt fram til 1971. Senere har han spilt oldboys både på Furuset og Oslo Oilers. Bjørn Helge var styremedlem i hovedforeningen i 7 år og mangeårig styremedlem i ishockeygruppa.

 

I perioden 1979 til 1989 var han ansvarlig for all utleie av ishallen. Han har videre sittet som styremedlem i Stiftelsen Furuset Tennissenter i flere år. Johansen var en dyktig organisasjonsmann. For øvrig har Bjørn Helge hatt oppmannsroller både i ishockey og fotball.

BJØRN SVENDSEN - 2000

Bjørn kom til Furuset i 1961 og debuterte på A-laget i ishockey i 1964 og var kaptein i mange år. Da han gav seg i 1978 hadde han vært med på to opprykk og to nedrykk, og spilt i rekke så vel med Leif Solheim, Cato Samuelsen og Bjørn «Botta» Skaare. Bjørn spiller fortsatt på ulike oldboyslag i ishockey og har vært lagleder og trener for yngre lag.

 

Fotball begynte Bjørn å spille i Furuset i 1965 og var på A-laget, i mange år som kaptein, fram til 1975 og har senere vært lagleder og trener for yngre lag.

 

Deretter begynte Bjørn på Oldboys-laget, der han også i tre sesonger var lagleder.

 

Bjørn Svendsen var styremedlem i Furuset i 1983 og 1984, før han i 1991 ble leder i hovedforeningen, et verv han innehadde fram til 2000. Etter dette har Bjørn hatt ulike styreverv i Furuset Idrettsforening fram til i dag.

 

Fra 1996 og fram til 2000 har han også vært sekretær i Stiftelsen Furuset Tennissenter. Bjørn Svendsen har vært svært sentral når det gjelder å få ryddige økonomiske forhold i Furuset Idrettsforening, og var en meget dyktig forhandler i arbeidet med å få IKEA-avtalen på plass.

 

Akers Avis tildelte i 1998 Bjørn Svendsen utmerkelsen som ”Årets idrettsleder i Groruddalen”. I 2000 ble Bjørn Svendsen tildelt Oslo Idrettskrets høyeste utmerkelse – ”Hederspokal med Diplom” - for fremragende arbeid. Samme år mottok han også Furuset Ishockey IFs hederspris.

 

Bjørn har vært styremedlem og visepresident i Norges Ishockeyforbund. I 2007 ble Bjørn Svendsen tildelt NIHFs Isbjørn for fortjenestefull innsats for norsk ishockey.

Bilde: Styreleder Bjørn Svendsen (t.v.) ble i 2000 æresmedlem. Tom Mehlum deler ut blomster.

HELGE DIESEN - 2001

Helge Diesen ble født i 1919, og vokste opp i villastrøket i Lerkeveien på Furuset.  Helge kom med i Furuset Idrettsforening i 1934. Han var med i ishockeyen fra den spede begynnelsen. Under krigen ble han «Jøssingmester» i hockey for Furuset.

 

Helge var imidlertid en skogens mann og det var i orientering at han konkurransemessig hevdet seg best. Foreningen hadde også mye nytte av han som administrator og løypelegger.

 

Helge Diesen satt i orienteringsforbundets propagandakomité i 1949/50, og hadde også i mange år ulike verv i FIFs hovedstyre fram til 1990-tallet. Han har vært orienteringsmedarbeider i flere aviser, og i mange år sterkt involvert i Oppsals kjente o-løp «Ola-dilten».

VIDAR H. NORENG - 2004

Vidar har vært medlem i Furuset Idrettsforening helt siden han var stor nok til å delta i aktiviteter i foreningens regi. Som aktiv var det fotball, friidrett og ishockey som var idrettene.

 

Han har hatt mange tillitsverv opp gjennom årene både i den daværende ishockeygruppa, hovedstyret og i den senere tid også som leder og tillitsvalgt i Furuset Håndball IF. Han har ved to anledninger vært med på å føre senior-elitelaget i ishockey frem til heder med Norges-/seriemesterskap. En gang som manager for laget og en gang som leder av ishockeygruppen.

I forbindelse med IKEA-avtalen var han med som inspirator og kontaktskaper med beslutningspåvirkere og beslutningstagere i bydelen. Plasseringsalternativet slik det fremstår i dag kom også frem etter informasjon og ide fra denne.

 

Vidar har vært leder av Furuset Håndball IF og initiativtaker til Furuset Allidrett IF.

 

Den aller viktigste grunnen til at han nå foreslås som æresmedlem, er det store arbeidet han har nedlagt for å ta vare på og synliggjøre historien til Furuset Idrettsforening. Ved det synlige bevis mellom to permer -  Historieboka «Furuset IF og takk for det»!

Bilde: Vidar H. Noreng (t.v.) mottar prisen av Bjørn Helge Johansen, som mottok samme pris i 1997.

STEIN MYHREN - 2007

Idretten på Furuset har betydd mye for Stein Myhren, og svært få har betydd så mye for Furuset Idrettsforening som Stein; først som aktiv i glade gutte- og ungdomsår med skigåing, fotballsparking og som keeper i ishockey, før den administrative delen ble den altoppslukende interessen. 

 

Stein har bekledd en rekke tillitsverv på klubb, krets- og forbundsplan i så vel fotball som i ishockey.

 

Stein tok sine første administrative tak som trener for et av Furusets mange lilleputtlag i slutten av sekstiårene. Det ble fort oppdaget administrative evner, og resultatet ble tolv år som fotballformann, fem år som leder av ishockeygruppen og over flere perioder leder og styremedlem i Furuset Idrettsforening. Han var også manager for A-laget som ble norgesmester i ishockey i 1983.

 

Manuelt arbeid har heller ikke vært fremmed for Stein, og han har nedlagt utallige timer med spade, rive og vannspreder på Furuset Stadion, ofte alene, men så kunne Furuset Idrettsforening i en årrekke også glede seg over et av byens vakreste anlegg.

 

Også krets og forbund har dratt nytte av arbeidsglede og ikke minst arbeidskapasitet hos Stein Myhren. Først og fremst i Oslo Fotballkrets hvor han har vært nestleder i kretsstyret og i mange år leder av juniorkomitéen. Norges Ishockeyforbund knyttet ham til seg som manager for A-landslaget under Olympiaden i Calgary. Stein påtok seg også store oppgaver under B-VM i Oslo i 1989, var manager for det norske landslaget på Lillehammer i 1994, og assisterende arenaleder i Oslo under A-VM på hjemmebane i 1998.

 

Allerede i 1979 gikk Akers Avis´ statuett til årets idrettsleder til Stein. Tjue år etter mottok han Norges Ishockeyforbunds Isbjørn for fortjenestefull innsats for norsk ishockey.

Mang en time ble brukt til å holde løpebaner og hoppegroper i skikkelig stand på stadion.

 

Han ble kåret til årets idrettsleder i Groruddalen i 1987 for sitt virke for Furuset Idrettsforening. Stein har mottatt Norges Fotballforbunds Diplom for fortjenestefull arbeid for norsk fotball. Han har også vært fotballdommer og innehatt en rekke verv i Oslo Fotballkrets.

Bilde: Stein Myhren mottar Hedersstatuetten Isbjørnen av ishockeypresident Bjørn Ruud i 1999.

JØRN AMUNDSEN - 2007

Jørn Amundsen, født 1956, var aktiv ishockeyspiller fra han var 7 år til han var 17 år. Han begynte sin frivillige karriere som 13-åring i Furuset Idrettsforening (1969) og har siden sammenhengende vært engasjert i Furuset Idrettsforening, ishockeyavdelingen og senere i Furuset Ishockey IF som:

 

Billettør under A-kamper, materialforvalter for A-laget, drevet skøyteverksted i Furuset Ishall, materialforvalter aldersbestemte lag og lagleder på aldersbestemte lag. Han har i flere perioder vært lagleder for A laget, juniorleder, timefordeler Furuset Ishockey IF, styremedlem i Furuset Idrettsforening, nestleder og styremedlem i Furuset Ishockey IF, medlem av valgkomitéen i Furuset Ishockey IF, styremedlem i Furuset Sportsanlegg AS, m.m.

 

I Oslo Ishockeykrets har Jørn i flere år vært materialforvalter og lagleder på kretslag, samt styremedlem.

 

I Norges Ishockeyforbund har han vært materialforvalter på aldersbestemte landslag og ass. materialforvalter på A landslaget, vaktansvarlig under landskamper, transportansvarlig under OL på Lillehammer i 1994 og observatør for Norges Ishockeyforbund under arrangement.

Selv om Furuset Ishockey IF nå ikke tilhører eliten fortsetter Jørn sitt frivillige arbeid med samme entusiasme og pågangsmot. Han har vært ildsjel i gode og ”onde” dager. Med et enormt hjerte - både for Furuset Idrettsforening og Furuset Ishockey IF.

 

For sin innsats ble han utnevnt til årets ildsjel i Oslo i 2014.

Et kjennetegn ved Jørns aktivitet er forøvrig hans alltid gode humør, hans smittende latter, hans gode sportsånd, positive holdninger og en inkluderende væremåte som gjør det svært lett for "nybegynnere" å føle seg velkommen. 

Bilde: Jørn Amundsen ble utnevnt til æresmedlem i 2007.

TOMMY JUUL - 2011

Tommy startet i Furuset Idrettsforening på ishockeyskolen og var senere med på alle aldersbestemte lag. Han er seriemester og norgesmester i ishockey for ungdomslag og seniorlag for Furuset. Noe fotball har han også spilt i Furuset Idrettsforening.

 

Tommy har sittet i mange forskjellige styrer i Furuset Idrettsforening opp gjennom årene, blant annet som leder for Furuset Sportsanlegg as.

Opp gjennom årene har han vært den som har satt i gang og arrangert de fleste av de sosiale arrangementer i klubben.

 

Hans yrke som rørlegger har vært til stor glede for oss også i mange år, og det har aldri vært nei i hans munn når vi har behov for hjelp innen dette faget.

Tommy er Furusetgutt av hele sitt hjerte og sterkt engasjert i alt som foregår i Furuset Idrettsforening.

Bilde: Tommy Juul og Jan Huus hylles av Magne Stakvik, Stein Myhren og Bjørn Svendsen utenfor Furuset Forum.

JAN HUUS - 2011

Jan kom med i Furuset Idrettsforening i 1988 som tennistrener, fra 1992 overtok han driftsansvaret for Furuset Tennissenter. Som leder og trener har han satt Furuset Tennis IF på Norges tenniskart.

 

Han er miljøskapende og kan vise til gode resultater. Furuset Tennis IF er den klubben som avvikler desidert flest turneringer innendørs for aldersbestemte klasser jenter/gutter. Det er tennisskole vår/høst/vinter for alle aldersgrupper.

 

Som trener har han vært med å skape mange norgesmestere i aldersbestemte klasser og på seniornivå.

 

For Norges Tennisforbund har han vært landslagstrener for gutter U 16 år og lagleder i NORDISK og EM i flere år for aldersbestemte klasser, individuelt og lag.              

 

Jan Huus har for Furuset Tennis IF vært alfa og omega i alle disse årene.

IVAR HYDLE - 2014

Ivar kom til Furuset Tennis IF en gang på slutten av 1980 tallet, Han var allerede den gangen en skikkelig tennis ildsjel, og han ble fort med på det meste som skjedde i klubben.

 

Etter at hallen kom opp og klubben begynte å ta form ble det fler og fler arbeidsoppgaver for Ivar.

 

Han har vært i valgkomitéen, vært revisor og er styremedlem.

 

Videre er han en av de «faste» som har vært med i det frivillige vaktkorpset i klubben siden han kom til oss, og det uten opphold.

 

Han er den som tar ansvar for at utebanene blir satt i stand når våren kommer, samt steller dem utover i sesongen.  Stiller alltid opp når det er noe som må gjøres. I alle år har han også hatt frivillig fredagsvakt som betyr at han har vært med på å arrangere et utall av tennisturneringer for tennisspillere på landsbasis. Når Furuset Tennis IF spiller elitekampene sine, er det han som står for tilretteleggingen, som innebærer servering til spillere, dommere og publikum. Han er kjent for å alltid være imøtekommende, hjelpsom og er alltid i godt humør.

 

På reiser har han også alltid tatt seg av det praktiske og tilrettelagt for våre lovende spillere, det være seg i utlandet eller hjemme.

 

Hver tirsdag organiserer han pensjonisttennis i hallen. Møter tidlig opp, steker vafler og organiserer alle. 

 

Ivar Hydle har vært den samlende personen som klubben har hatt bruk for, spesielt når det har vært tøffe tider for tennisen.

 

Nå er han pensjonist og bruker kanskje ennå mer tid som «ekte frivillig» til å tilrettelegge for barn, unge og voksne, som han allerede har gjort i snart 30 år.

Bilde: Leif Solheim og Ivar Hydle ble utnevnt til æresmedlemmer i Oslo Rådhus, da Furuset Idrettsforening feiret 100 år.

LEIF SOLHEIM – 2014

Leif var Norges første gullpuckvinner i 1959 og var blant de mest sentrale spillerne da Furuset vant sine første serie- og NM-gull i ishockey.  Leif fikk med seg 4 NM-gull for Furuset Idrettsforening og 28 landskamper for Norge med deltakelse i én Olympiade, Oslo i 1952.

 

Til tross for gode resultater ble idrettskarrieren hans på toppnivå i Furuset relativt kort. Leif valgte å satse på utdannelse og jobb fremfor idrettskarrieren.  Han var likevel sammen med sin bror Øyvind den fremste og mest kjente Furusetspilleren før Bjørn ”Botta” Skaare.

 

I voksen alder har Leif spilt mye tennis på mosjonsbasis og etter at han nærmet seg 70 år har han på frivillig basis vært en myndig og god skøyte- og ishockeytrener for elever fra Gran skole. Blant mange av disse går han under tilnavnet ”legenden” og yter stor respekt.

 

I dag samler Leif hver fredag morgen nærmere 40 elever fra Gran skole til skøyte- og hockeytrening i Furuset Forum. Noen av elevene går i 6. klasse, andre kommer fra to mottaksklasser.  For enkelte elevers vedkommende, nærmest rett fra «savannene i Afrika» til glattisen i Furuset Forum.

 

Siden sesongen 2000/2001 har Leif Solheim tildelt et motiverende stipend til unge ishockeyspillere i Furuset Ishockey IF som er gode ambassadører for sporten – både på og utenfor banen.

 

Leif Solheim har gjennom sitt liv og levne vært en god rollemodell for barn, unge og voksne på Furuset gjennom over 60 år!

Bilde: Jørn Amundsen ble utnevnt til æresmedlem i 2007.

Magne stakvik - 2022

Magne Stakvik ble i 2022 tildelt æresmedlemskap i Furuset Idrettsforening.

 

Magne ble ansatt som daglig leder i Furuset Idrettsforening i 1998 og var det fram til han gikk av med pensjon i 2014.  Han var den fremste til å utvikle og tilrettelegge for driften av de nye idrettsanleggene i forbindelse med makeskiftet med IKEA. Ikke minst var han konstruktiv i utviklingen av Stiftelsen Furuset Tennissenter. På Furuset Forum ble det tidlig på 2000-tallet igangsatt en rekke viktige prosjekter i samarbeid med Bydel Alna. I denne sammenheng bør nevnes Regnbuen Arbeids- og Aktivitetsforum, et tilrettelagt tilbud for psykisk utviklingshemmede, og Alnaskolen for unge ledere.

 

Magne Stakvik hadde før han ble daglig leder lang fartstid som lagleder i Furuset Ishockey IF og i Furuset Fotball IF på aldersbestemte lag. Han var også i flere år styremedlem og juniorformann i Furuset Ishockey IF.

Bilde: Magne Stakvik, til høyre, ble æresmedlem i 2022. Her sammen med Bjørn Svendsen (æresmedlem i 2000)  og Stein Myhren (æresmedlem i 2007).