Dommeransvarlig - Rollebeskrivelse

Beskrivelse dommeransvarlig i barnefotballen 6-12 år:

Overordnet ansvar for at klubben har tilgang til Klubbdommere til aktiviteter i barnefotballen (6-12 år). Rollen kan gjerne deles på flere, f.eks. en ansvarlig for organisering av dommere til seriekamper, og en ansvarlig for organisering av dommere til cuper/arrangementer. 

Ansvar:

Overordnet ansvar for at klubben har tilgang til Klubbdommere til aktiviteter i barnefotballen (6-12 år). Rollen kan gjerne deles på flere, f.eks. en ansvarlig for organisering av dommere til seriekamper, og en ansvarlig for organisering av dommere til cuper/arrangementer. 

Grensesnitt/hvem samarbeider jeg mest med:

 • Administrativ leder
 • Fair Play ansvarlig
 • Dommeransvarlig Rekrutt- og Kretsdommere
 • Arrangementsansvarlig
 • Lagledere og trenere

Oppgaver:

 • Arrangere Klubbdommer-kurs to ganger pr. år i samarbeid med dommeransvarlig for Rekrutt- og Kretsdommere
 • Lage kampoppsett for hver enkelt Klubbdommer
 • Vedlikeholde banedagboka med informasjon om hvem som dømmer de enkelte kampene
 • Følge opp hver enkelt dommer jevnlig med tanke på oppmøte til kampene
 • Lage rutiner for oppfølging av dommere via lagledere og trenere
 • Bistå arrangementsstyrene med rekruttering og organisering av
 • Klubbdommere til klubbens cuper/turneringer
 • Utbetale lønn til Klubbdommere

Beskrivelse dommeransvarlig ungdoms- og seniorfotballen:

Har det overordnede ansvar for alle klubbens dommere og utdanning av disse.

Ansvar:

 • Ansvarlig for rekruttering av 9er og 11er dommere.
 • Ansvarlig for å holde klubbdommerkurs i egen klubb.
 • Ansvarlig for at Dommer får det nødvendige dommerutstyr de trenger.
 • Ansvar og tilrettelegge at dommere har de nødvendige treningsmuligheter.
 • Ansvar for at dommere som viser talent får mulighet til etterutdanning.
 • Ansvar for veiledning av dommere.
 • Ansvar for at dommere får en naturlig plass i klubb og tale dommer sin sak i Sportslig Utvalg.

Grensesnitt/hvem samarbeider jeg mest med:

 • Krets
 • Klubbdommeransvarlig
 • Egne dommere
 • Lagledere/trenere for 9er og 11er kamper
 • Fotballstyret og Sportslig utvalg.

Oppgaver:

 • Holde klubbdommerkurs 2 x i året i samarbeid med ansvarlig for klubbdommere.
 • Sette opp kvalifiserte dommere til alle treningskampene i forkant av sesongen, som lagledere/trenere melder inn.
 • Sørge for at det blir bestilt nødvendig dommerutstyr til dommere på det nivå de skal dømme.
 • Melde på dommere som er kvalifiserte, etter innspill fra klubbdommer ansvarlig, samt sette på dommer til Rekruttdommerkurs.
 • Ved begrensing på kursplasser sørge for at jenter har prioritet.
 • Sørge for at dommere som ønsker å bruke idrettslagets styrketreningsrommet får tilgang med egen nøkkel.
 • Legge til rette for at dommere som ønsker å trene på Bislett eller annen arena får støtte til dette av klubb.
 • I samarbeid med gruppeledere melde inn talenter til dommeransvarlig i OFK.
 • Være med på møter i fotballstyret og Sportslig utvalg.