Dommeransvarlig - Rollebeskrivelse

Instruks for dommeransvarlig (for hele klubben)

Beskrivelse

Hovedansvarlig for klubbens dommere, samt oppfølging av disse.

Dommer ansvarlig skal for klubben sørge for:

 • Kontaktperson for nye dommere, oppfølging av disse.

 • Aktiv rekruttering av nye dommere, spesielt junior- eller seniorspillere som legger opp, evt. foresatte som vil dømme eller eksterne som vil ta kurs og dømme for kretsen som repr. fra vår klubb.

 • Motivering av klubbdommere til å utdanne seg videre til rekruttdommere, ha som mål

  å ha tilstrekkelig antall dommere til min. å dekke kvote basert på kretsens krav. Spesielt dommere som har dømt 9er i klubben eller 7er i flere år (rekruttdommere må være minst 15 år - en fordel om de har førerkort også, men ikke et krav). Rekruttdommere kan autoriseres til kretsdommere av kretsen etter ett år.

 • I samarbeid med en av de sertifiserte dommerne (Morten Nordeide) i klubben gjennomføre møte med klubbdommere i forkant av sesongstart; oppfriskning av regler samt praktisk info om klubbens rutiner for klubbdommere. Klubbens kretsdommere kan gjerne inviteres med.

 • Sørge for at kretsdommere er orientert om krav for gjennomføring av sesongen, følge opp underveis hvis de ligger an til for få kamper i f.t. krav.

 • Ansvar for å tilby kretsdommere som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i samarbeid med kretsen.

 • Forestå briefing av dommere i forkant av klubbens cuper, følge opp faglig underveis i cuper.

 • Kvalitetssikre cupreglement.

 • Være dommernes kontaktperson på cuper, inkl. koordinere evt. bytting av kamper.

Instruks for: Dommeransvarlig barn 6-12 år

Ansvar:

 • Ansvarlig for rekruttering av nye dommere inn i klubb.

 • Ansvarlig for at Klubbdommere i klubben får den opplæring og oppfølging som kreves for å utføre oppgaver.

 • Ansvarlig for at alle kamper (serie og cuper) i barnefotballen har oppsatt dommer

 • Bidra til at klubbens spillere, trenere, lagledere og foresatte har den nødvendige respekt for Klubbdommerens rolle.

Grensesnitt/hvem samarbeider jeg mest med:

 • Administrativ leder

 • Fair Play ansvarlig

 • Dommeransvarlig

 • Rekrutt- og Kretsdommere

 • Arrangementsansvarlig

 • Lagledere og trenere

Beskrivelse:

 • Overordnet ansvar for at klubben har tilgang til Klubbdommere til aktiviteter i barnefotballen (6-12 år)
 • Rollen kan gjerne deles på flere, f.eks. en ansvarlig for organisering av dommere til seriekamper, og en ansvarlig for organisering av dommere til cuper/arrangementer.

Oppgaver:

 • Arrangere Klubbdommer-kurs to ganger pr. år i samarbeid med dommeransvarlig for Rekrutt- og Kretsdommere
 • Lage kampoppsett for hver enkelt Klubbdommer
 • Vedlikeholde banedagboka med informasjon om hvem som dømmer de enkelte kampene
 • Følge opp hver enkelt dommer jevnlig med tanke på oppmøte til kampen.
 • Lage rutiner for oppfølging av dommere via lagledere og trenere
 • Bistå arrangementsstyrene med rekruttering og organisering av Klubbdommere til klubbens cuper/turneringer
 • Utbetale lønn til Klubbdommere

Instruks for: Dommeransvarlig ungdom og senior

Beskrivelse:

• Har det overordnede ansvar for alle klubbens dommere og utdanning av disse.

Ansvar:

 • Ansvarlig for rekruttering av 9er og 11er dommere.
 • Ansvarlig for å holde klubbdommerkurs i egen klubb.
 • Ansvarlig for at Dommer får det nødvendige dommerutstyr de trenger.
 • Ansvar og tilrettelegge at dommere har de nødvendige treningsmuligheter.
 • Ansvar for at dommere som viser talent får mulighet til etterutdanning.
 • Ansvar for veiledning av dommere.
 • Ansvar for at dommere får en naturlig plass i klubb og tale dommer sin sak i Sportslig utvalg

Oppgaver:

 • Holde klubbdommerkurs 2 x i året i samarbeid med ansvarlig for klubbdommere.

 • Sette opp kvalifiserte dommere til alle treningskampene i forkant av sesongen, som lagledere/trenere melder inn.

 • Sørge for at det blir bestilt nødvendig dommerutstyr til dommere på det nivå de skal dømme.

 • Melde på dommere som er kvalifiserte, etter innspill fra klubbdommer ansvarlig, samt sette på dommer til Rekrutt-dommerkurs. Ved begrensing på kursplasser sørge for at jenter har prioritet.

 • Sørge for at dommere som ønsker å bruke idrettslagets styrketreningsrom får tilgang med egen nøkkel.

Grensesnitt/hvem samarbeider jeg mest med:

 • Administrativ leder
 • Fair Play ansvarlig
 • Dommeransvarlig Rekrutt- og Kretsdommere
 • Arrangementsansvarlig
 • Lagledere og trenere