Rekrutteringsansvarlig - Rollebeskrivelse

Rekrutteringsansvarlig er tillagt trenerkoordinator barnefotball/sportslig ansvarlig barne- og ungdomsfotball og inngår i dennes oppgaveportefølje.

Denne rollen er viktig for både nye spillere i de yngste årsklassene, og for tilhørende foreldregruppe. Samlet sett skal nye spillere og foreldre oppleve at de blir godt ivaretatt. Oppstartsansvarlig skal følge opp de nystartede lagene så lenge dette er nødvendig, inntil laget/lagene fungerer selvstendig i tråd med klubbens Sportslige plan og Klubbhåndboken (hjemmesiden vår).

Rekrutteringsansvarlig skal:

  • Ha ansvaret for fotballskolens rekrutteringsdag.

  • Kjenne Sportsplanen og særlig planens punkter om de yngste spillerne.

  • Ha minimum UEFA C-lisens.

  • Være ansvarlig for rekrutteringstiltakene.

  • Enten selv eller ved å utpeke andre kompetente trenere gjennomføre treningene frem til permanent trenerapparat er på plass. 

  • Innkalle til foreldremøter for nystartede lag, og lede disse.
  • Ha ansvar for klubbens rekrutteringsplan, og revidere denne når nødvendig. (Vedtas i fotballstyret).
  • Kommunisere med foreldrene etter at laget er etablert for å evaluere prosessen og forbedre den.