Kvalitetsklubbansvarlig - Rollebeskrivelse

Styreleder er klubbens Kvalitetsklubbansvarlig.

Kvalitetsklubbansvarlig skal:

  • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
  • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.
  • Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
  • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lag
  • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
  • Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding