Alnaskolen

Alnaskolen ble etablert i 2009, som et tilbud til barn og ungdom i alderen 15 - 25 år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i sitt lokalmiljø innenfor idrett, andre fritidsaktiviteter, organisasjonsliv og frivillig arbeid ellers.

Alnaskolen drives av Furuset ldrettsforening, med faglig og økonomisk støtte fra Bydel Alna og andre instanser, lokale og nasjonale, gjennom etablering og gjennomføring av sideprosjekter.

Alnaskolen har blitt en av Norges største utviklere av ung lokal ledelse innen idrett, politikk, samfunnsliv og organisasjonsarbeid i et integreringsperspektiv. Vi har kontakt med et stort nettverk av nasjonale og lokale organisasjoner og offentlige etater.

Ansatte og ressurspersoner i prosjektet har 15-40 års erfaring fra blant annet barne- og ungdomsarbeid, frivillig sektor, organisasjonsliv, politikk og styreverv. Alnaskolen har blitt en banebrytende aktør innen arbeid med ungdom med minoritetsbakgrunn.

Alnaskolen består av tre nivåer:

Junior

En juniordel, hvor man får en innføring i frivillig arbeid og deltakelse i ulike arrangementer.

Hovedopplæring

En hovedopplæring, hvor man gjennom teambuilding, kurs, studieturer og annet blir kjent med hverandre, frivilligheten i nærmiljøet og bydelen generelt.

Alumni

En alumnidel hvor man får betegnelsen Ung Leder i Alnaskolen og denne gruppen består av ungdommer som ønsker å videreføre det man lærte til mer praktiske oppgaver rundt frivillig aktivitet og innsats i bydelen, samt å fungere som gode rollemodeller for de yngre deltakerne.

Opplæringen gjennomføres ved å kombinere teori og praksis. Det gjennomføres minimum 18 samlinger for deltakerne i hovedopplæringen, minimum 6 samlinger for Junior, og minimum 2 samlinger i året for Alumni.

Noe av innholdet er;

 • Frivillig arbeid/ organisasjonskunnskap
 • Lokaldemokrati
 • Omdømmebygging
 • Trenings- og aktivitetsledelse (Aktivitetslederkurs i regi av Oslo idrettskrets)
 • Studieturer til Stortinget, Universitetet i Oslo, NHO, LO m.fl.
 • Kurs i førstehjelp
 • Planlegging av arrangementer
 • Arrangere familiesamling
 • Arrangere Furusetfestivalen
 • Deltakelse ved planlegging og gjennomføring av andre arrangementer
 • Foto, film og websideproduksjon

I tillegg til seminarene deltar ungdommene med praksis rundt ulike arrangementer, både egne og andres – som for eksempel Furusetfestivalen, lysvandring langs Alnaelva, sommercamp, FN-dagen og Kom deg ut-dagen.

Målsettinger

 • Ungdom fra Alnaskolen skal være motiverte til å ta på seg verv og/eller være aktivitetsledere innenfor lokale lag og organisasjoner.
 • Deltakere skal få kompetanse til å ivareta roller og funksjoner i frivilligheten på en god måte.
 • Deltakerne i Alnaskolen skal være synlige og positive rollemodeller i nærmiljøet.
 • Deltakere i Alnaskolen skal være bevisste på hvordan diskriminering og fordommer kommer til uttrykk, og skal kjenne til metoder for å sette søkelys på dette.
 • Alnaskolen skal gi positive ringvirkninger for hele lokalsamfunnet, gjennom å lære opp ungdom til å ta ansvar for lokalmiljøet.
 • Ungdom fra Alnaskolen skal v.re involvert i driften av fremtidens Alnaskole.
 • Alnaskolen skal være en viktig faktor når det gjelder positiv omdømmebygging av Bydel Alna.