Anlegg

Klubben disponerer:

  • 3 innendørs tennisbaner (Hardcourt Plexipave)
  • 2 padelbaner innendørs (Doublebaner)
  • 2 minibane innendørs (pickle ball/ tennis/ badminton)
  • 2 tennisbaner utendørs(grusbaner)
  • 2 bordtennisbord
  • Fysrom
  • Mulighet for det meste av ballidrett

FYSROM

Vi har eget fysrom som er disponibelt for våre medlemmer til bruk for oppvarming før trening på tennis- og padelbanene. Fysrommeter åpent 09.00-20.00

Regler på fysrommet:

1. Kun personer over 16 år kan være på fysrommet

2. Dersom noen under 16 år skal bruke fysrommet skal det være sammen med en trener eller en foresatt

3. Maks 10 personer på fysrommetsamtidig

4. Alle som bruker fysrommetmå ha med eget håndkle til bruk på matter/benker

5. Rengjør kontaktpunkter med desinfiseringssprayen kontinuerlig

6. Alle rydder opp utstyret de bruker etter seg, og forlater rommet slik det så ut da man kom inn

UTEBANENE

-Baner kan bookes i MATCHi når banene er åpne for spill. (mai-september)

-Det er gratis for medlemmer å spille på utendørsbanene. Dersom du ikke er medlem koster det kr 150 per time.

Det er viktig at alle som skal spille følger disse reglene:

1. Det er kun tillatt å spille med tennissko. Sko med grove mønster ødelegger banene.

2. Banen skal kostes etter bruk. Kost helt ut til gjerdet.

3. Vanning av banen gjøres før/under/etter spill avhengig av hva som er nødvendig. Dersom det er mye vind og/eller sol er det viktig med ofte vanning for at banen ikke skal tørke ut eller grusen blåse bort.

4. Vanning må gjøres ved at banen dusjes, ikke spyles. Det betyr at slangen alltid peker oppover

5. Dersom man har laget en ”skade” i grusen (hull) skal dette tråkkes ned med en gang.

6. Dersom det er vann på banene kan man ikke spille på banene før dette er tørket opp.

7. For å komme seg inn på banen benytter man nøkkelkort som ligger i nøkkelboksutenfor banen. Boksen åpnes med kode som står i booking bekreftelsen du får på e-post via matchi. VIKTIG: kortet legges tilbake i boksen som låses igjen, umiddelbart etter at døren er låst opp.