Furuset Idrettsforening

Vi har organisert idrett på Furuset Siden 1914

OM FURUSET IDRETTSFORENING

Furuset Idrettsforening skal ved hjelp av tilsatte og frivillige fra allianseforeningene ta vare på historien og skape framtida til idrettsforeningen ved å; eie, forvalte og videreutvikle idrettsanlegg og annet, slik at foreningen får en sunn økonomi og blir en positiv kraft i det sosiale og kulturelle liv i Bydel Alna, Oslo og Norge. Vi ønsker å være et eksempel for andre idrettsforeninger.

Furuset Idrettsforening er en allianseoverbygning for Furuset Allidrett IF, Furuset Fotball IF, Furuset Håndball IF, Furuset Ishockey IF og Furuset Tennis IF. Medlemmer i disse idrettsforeningene blir automatisk medlem av Furuset Idrettsforening.

Virksomhetsplan

Furuset Idrettsforening inviterte alle interesserte til en klubbutviklingsprossess i regi av Oslo Idrettskrets v/Kathe Langvik. Det ble gjennomført 3 kurskvelder i november 2017, hvor vi jobbet oss fram til enighet om hvilke verdier vi ønsker at Furuset Idrettsforening skal stå for.
Virksomhetsplanen skal være et aktivt og forpliktende dokument for hele organisasjonen.

Visjon: Med idrettsglede løfter vi hverandre

FIF gir et bredt tilbud, både idrettslig, sosialt og kulturelt. FIF er et samlingspunkt hvor vi heier fram hverandre uavhengig av hvem vi er og hva vi driver med. Alle skal bidra til å skape et godt miljø - enten du er utøver, trener, tillitsvalgt eller frivillig.

Verdigrunnlag:

Fargerikt – hos oss blir alle tatt imot på en skikkelig måte og respektert for den du er.

Inspirerende – hos oss blir du sett og møter engasjerte trenere og ledere som bidrar til at du føler at du lærer noe

Fellesskap – hos oss legger vi vekt på samhørighet og mangfold. 

=FIF
Visjonen og verdigrunnlaget er spillereglene for hele idrettsforeningen og retningsgivende for hvordan vi ønsker å ha det hos oss. Det er også retningsgivende for hvordan vi oppfører oss mot hverandre, og hvordan vi møter andre når vi representerer Furuset Idrettsforening.

Virksomhetside: 

Furuset IF er en miljø- og trivselsskapende klubb som tilrettelegger både for bredde- og prestasjonsidrett. Alle som medlem i en av idrettene skal oppleve mestring enten som utøver, trener eller frivillig. Vi skal tilby mer enn bare idrett, og være nytenkende for å bli et attraktivt samlingssted i bydel Alna og Oslo.

Kortversjon: Furuset IF – skaper trivsel og mestring og gir mulighet for mer enn idrett

Hovedmål: FIF skal bli den idrettsforeningen som har flest medlemmer i Bydel Alna, med en tydelig sosial og kulturell profil.

Måles ved:

  • Medlemsrapportering pr. år
  • Antall tiltak med sosial og kulturell profil

Delmål: Kulturbygging

Alle våre tiltak skal synliggjøre FIF som brobygger og en idrettsforening som er et eksempel for andre idrettslag

For å bli en viktig samfunnsaktør/ bidragsyter i bydel Alna og Oslo må vi ha en bevisst holdning til de oppgaver vi påtar oss. Både tillitsvalgte og administrasjonen må føle eierskap til det vi gjør. Vi må spørre oss om det er riktig å gjøre dette og hvordan det bidrar til å skape samhold og stolthet i idrettslaget. Det vi gjør skal skape effekt i alle deler av organisasjonen.

Delmål: Organisasjonsutvikling

Alle i FIF skal være kjent med vår virksomhetsplattform og jobbe i fellesskap for å forankre vårt verdifundament og nå vedtatt mål.

Alt vi gjør i idrettslagets regi har utgangspunkt i vår visjon, verdigrunnlag, virksomhetside og hovedmål. For at dette skal ha en betydning og bidra til å bygge en god kultur i idrettsforeningen må det skapes forståelse for hvorfor vi gjør det vi gjør. Det må også forankres hos alle som er ledere, trenere, utøvere, frivillige, ansatte og andre for å bygge den kulturen vi ønsker.

Delmål: Aktivitetstilbud

Vi skal skape et yrende liv i og rundt våre anlegg som skaper positivt og trygt miljø 

For å få til dette må vi ha trenere og ledere som ser den enkelte og evner å skape et miljø som gjør at medlemmene ønsker å bli hos oss. Vi må også ha anlegg som er tilpasset den aktiviteten vi tilbyr.

Furusets lover

Furusets lover

Historisk tilbakeblikk

Da Furuset Idrettsforening ble stiftet 10. januar 1914 var det kun en håndfull villaer og om lag 150 små- og mellomstore bondegårder og husmannsplasser innenfor Furuset skolekrets. Innenfor det samme område i dag befinner det seg kun en bondegård, men nærmere 8.000 leiligheter/boliger og 9 skoler med barn fra opprinnelse fra mer enn 150 forskjellige nasjoner.

Det var fire unggutter som elsket å sparke fotball - men som ikke hadde noe sted å sparke den, som var opptakten til Furuset Idrettsforening.  Guttene ønsket opprinnelig å kalle det nye idrettslaget for Jarlen. Men etter en beveget debatt på den konstituerende generalforsamlingen på Furuset skole fikk overlærer Reistad overtalt forsamlingen til å endre foreningens navn til "Furuset Idrettsforening".

Medlemskretsen skulle følge grensene til Furuset skolekrets. Så var du for eksempel bosatt på Grorud, måtte minst to medlemmer fra Furuset Idrettsforening gå god for deg for at du kunne bli medlem av foreningen. Kontingenten i den nye foreningen ble satt til kr. 2,- for voksne og kr. 1,- for kvinner og barn. I midten av mai i 1914 lyktes det de unge stifterne med god kløkt å få Søren Bull, eieren av Øvre Furuset gård, til å selge sletta som lå nærmest inntil boligen hans ved siden av Furuset skole. Dette ble foreningens første idrettsplass. I dag, Furuset Aktivitetspark, en velsignelse for hele området.

Furuset Idrettsforenings historie er mangfoldig og blant annet beskrevet i boka: Furuset og takk for det (2001) og i jubileumsbilag i Akers Avis Groruddalen (20. og 30. desember 2013).

«Det er ingenting her i livet som gir et land, en forening eller et menneske større styrke enn det å ha kontakt med sine røtter og å kunne suge kraft fra dem, kjenne sitt samfunns historie og verne om sine tradisjoner. Derfor ber jeg dere, dagens kvinner og menn i Furuset Idrettsforening: Søk i fortiden etter krefter til å møte fremtidens idrettsoppgaver».

Dette sa Henrik Maanum, Furuset Idrettsforenings første formann, under 40-årsjubileet i 1954. – Et viktig motto og sentralt for virksomheten i Furuset Idrettsforening også i dag, 60 år senere.

Æresmedlemmer

Det er mange som har bidratt på mange plan til å bygge opp en idrettsforening som Furuset til det den har blitt, og som fortjener å bli husket for sin innsats. I denne sammenheng presenterer vi kort foreningens æresmedlemmer.

I 1926 ble Ole Bornemann Bull som den første i klubbens historie tildelt klubbens fortjenestemedalje for lang og tro innsats for klubben. Fram til 1964 ble ytterligere tolv medlemmer denne æren til del. Men så ble det ikke delt ut flere slike medaljer. Denne formen for hyllest ble lagt til side.

Først i 1997 ble tråden tatt opp igjen av klubbens daværende formann, Bjørn Svendsen. Han foreslo å oppgradere alle medaljørene til æresmedlemmer. I tillegg innstilte han tre nye kandidater til æresmedlemskap, medlemmer som allerede for mange år siden burde vært æret for sitt mangeårige virke for Furuset Idrettsforening. En gruppe ble nedsatt for å vurdere nye kandidater til æresmedlemskap. Her følger en kort kronologisk presentasjon av alle som til nå har fått klubbens høyeste utmerkelse:

Støtt oss med Grasrotandelen