Oppfølging av tilbakemeldinger og sanksjoner fra NFF Oslo

Tilbakemeldinger og sanksjoner fra NFF Oslo til Furuset Fotball IF, håndteres av daglig leder og/eller styreleder. Avhengig av sak involverer disse andre relevante ressurser for videre behandling og oppfølging. Den enkelte årsklasse/lag involveres hvis dette er hensiktsmessig. Sportslig utvalg, Fair Play-ansvarlig, eller andre involveres dersom det er naturlig.

Last ned dokumentet her.