Medlemskap hos Furuset Fotball IF

Vi legger vekt på å holde lave avgifter i Furuset Fotball IF slik at alle skal ha råd til å spille hos oss. Alle spillere betaler to avgifter hvert kalenderår; medlemskontingenten og treningsavgiften.

Medlemskontigent

Denne er på 300 kroner hvert år og betales av alle som er med i Furuset Fotball IF. Regning kommer på e-post fra klubben en gang i januar/februar. Man må ha betalt for å være medlem av klubben og ha rett til å spille fotball med et lag i serien.

Treningsavgift

Dette er den avgiften som betaler aktiviteten som lagene våre har; Cup-er, seriespill, dommere, drakter, baneutgifter, osv. Det kommer regning på e-post en gang i året, rundt mars hvert år. Starter man å spille etter sommerferien, betaler man halv avgift. Beløpet varierer etter hvor gammel en spiller er. Se nedenfor.

 

ÅRSKLASSE1. HALVÅR2. HALVÅRTOTALT

Fotballskolen

  450,-

7 år

500,-500,-1000,-

8 år

500,-500,-1000,-

9 år

500,-500,-1000,-

10 år

550,-550,-1.100,-

11 år

550,-550,-1.100,-

12 år

550,-550,-1.100,-

13 år

800,-800,-1.600,-

14 år

800,-800,-1.600,-

15 år

800,-800,-1.600,-

16 år

800,-800,-1.600,-

Junior

900,-900,-1.800,-

Menn 7er

700,-700,-1.400,-

Old Boys / Girls

700,-700,-1.400,-

Senior

1.000,-1.000,-2.000,-