Før sesongstart 

Hver lagenhet bør før sesongstart ha ett foreldremøte. 

Foreldremøte før ny sesong

Alle lag bør ha et foreldremøte enten etter endt sesong eller i god tid før ny sesong. På det første foreldremøtet bør trener legge frem sine planer for sesongen og foreldrene må organisere laget. Aktuelle punkter til en agenda for foreldremøtet før sesongen kan være: 

• Oppsummering fra forrige sesong 
• Trener orienterer 
• Valg av ulike verv 
• Egne turneringer 
• Serieoppsett 
• Deltakelse i turneringer 
• Organisering av seriekamper, sekretariat 
• Økonomi 

«Papirarbeid» før sesongstart 

Før sesongen tar til er det en del formalia som også må følges opp og komme på plass. Det er ikke nødvendig at lagleder tar ansvar for alt dette, men samlet må laget sikre at dette gjøres. Listen under kan gjerne fungere som en sjekkliste. Det er egne skjemaer for de fleste formelle oppgaver. 

Kontrollere kontaktinfo. Lagleder må sjekke at spillernes og foreldrenes kontaktinfo er korrekt slik at informasjon og fakturaer sendes riktig adresse.

Omberamming av kamper. I høringsperioden for serieoppsettet kan hjemmekamper foreslås omberammet uten gebyr. Isfordeler tar ansvar for dette for alle lag i høringsperiode. Etter høringsperioden må det fylles ut et eget skjema for omberamming av kamper. Nye datoer må skaffes fra isfordeler og lagleder for begge klubbene må signere skjema.

Dispensasjoner. For spillere som av ulike årsaker ønsker å spille for årstrinnet under må det søkes om dispensasjon før sesongen tar til. Dette gjelder også for jenter som ønsker å spille for en annen klubbs jentelag i tillegg til egen klubb. Dispensasjonsvedtak må være klart før kamp.

Innmelding av kampansvarlige. Kampansvarlig er dem som kan godkjenne og levere protokoll samt føre kampene i HockeyLive samt legge inn spillertropp mm. Kampansvarlige må være meldt inn til klubben senest en uke før første kamp. 

Samtykkeerklæring for filming og bilder. Alle foresatte til spillere under 15 og spillere selv over 15 år må underskrive skjema for samtykke til bruk av film og bilder. Uten samtykke vil ikke spilleren kunne delta i kamper der det brukes HockeyLive. Dette er aktuelt fra U14 og oppover. 

Spillertropp og draktnummer bør legges inn i TA (Turnerings Administrasjon). Dette må gjøres senest til første kamp, men kan godt gjøres tidligere. I TA er det også enkelt å kontrollere om spilleren er spilleberettiget (betalt lisens og registrert i riktig klubb) når spilleren er lagt inn. 

Betalt lisens (for U13 og oppover). Lisens skal være betalt før 1. september for spillere i U13 og oppover, selv om de har disp og spiller i U12. Lisens er også forsikring og skal være på plass før første kamp etter 1. september (gjelder også treningskamper og turneringer).

Bestilt kampdrakter. Kampdrakter bestilles per i dag fra Jersey53. Det må beregnes en bestillingstid på 5-6 uker. Draktene er personlige og betales av spillerne selv fra U10 og oppover.

Opplæring for sekretariat. Det anbefales at lagene gjennomfører en opplæring i sekretariatsfunksjonene (klokke, protokoll, TA, HockeyLive etc.) før sesongstart. Dette kan med fordel gjøres i samarbeid med laget over. 

Treningskamper 

Det anbefales å arrangere noen treningskamper før sesongen tar til eller å delta i turneringer. Avtale om treningskamper er ofte lagleders ansvar, eventuelt i samarbeid med trener. 

Før treningskamper avtales bør det først bestilles istid til treningskamp fra isfordeler, deretter kan aktuelle lag kontaktes for å avtale en treningskamp. Det er ofte fornuftig å avtale både hjemme- og bortekamp med lag ved treningskamp. Lagleder må huske å bestille dommer til treningskamp hjemme, dette gjøres hos klubbens dommeransvarlige. For U14 og oppover bør også treningskamper meldes inn i HockeyLive og gjennomføres der, slik at både spillere og sekretariat får en treningskamp.