Barn 6-12 år

SFO og tennisskolen vår drives etter ”TennisKids” programmet. Konseptet baserer seg på at man skal kunne spille tennis fra første gang man kommer på banen. Dette gjøres ved å bruke tilpasset utstyr for aktuell alders- og nivågruppe. Også banestørrelsen er er tilpasset for at barnet skal mestre spillet best mulig. Det legges opp til en kombinasjon av samarbeidsøvelser, ”kampspill” og teknisk og taktisk instruksjon via spilleøvelser. Man deler inn de ulike trinnene i farger:

Red tennis/rødt nivå: Også kalt minitennis. Spill på minitennisbane med røde baller. (25% hastighet av gul ball)

Orange tennis/oransjnivå:  Også kalt miditennis. Spill på midibane med oransje baller (50% hastighet av gul ball).