AktivitetsGUiden

Vi inngikk et samarbeid med Oslo Idrettskrets i 2017 om å utdanne lokale aktivitetsguider fra foreningen. 15 guider har siden den gang blitt med i opplegget, samt at Furuset IF har den koordinerende rollen i Bydel Alna.

Hva er en aktivitetsguide?

En aktivitetsguide er et bindeledd mellom en familie, en fritidsaktivitet og bydelen eller idrettslaget. Oppgaven er å hjelpe barn og unge inn i ulike aktiviteter, og bidra til å bedre kommunikasjonen mellom fritidsaktiviteten og familien. Eksempel på fritidsaktivitet kan være håndball, musikkorps eller turn. En aktivitetsguide kan også gjerne følge til og fra aktiviteten i begynnelsen.

Hvorfor aktivitetsguide?

Det kreves kunnskap for å finne ut hvem man skal kontakte og hvordan man kan komme i gang med aktivitet. Mange har ikke denne kunnskapen. De fleste tilbydere av fritidsaktiviteter informerer via hjemmesider og Facebook, men dette er ikke alltid nok om man ikke kjenner organisasjonen som tilbyr aktiviteten fra før av. Med Aktivitetsguide og mener vi at vi, gjennom oppsøkende virksomhet, kan vi nå ut til mange flere.