Trener - Rollebeskrivelse

For lagene 5–12 år er vi avhengig av å ha foresatte til å utføre treneroppgaven. Alle våre trenere innen barnefotballen må gjennomføre intern kursing årlig. Det forventes også at de tar modulkursene som omhandler barnefotball gjennom sin lokale fotballkrets. For lagene 13 år til senior ansetter klubben trener(e) til elitelag. I tillegg prøver vi så langt det lar seg gjøre å engasjere trenere til våre rekruttlag. Alle trenere innen ungdoms- og seniorfotball må oppfylle krav om skolering som er definert i vår sportsplan.

Trenerne skal for sitt lag eller kull sørge for:

  • Det sportslige opplegget for sitt lag / årskull i henhold til klubbens sportsplan og etter føringer fra sportslig utvalg
  • At treningsopplegget skal omfatte alle gruppens spillere
  • Å lede laget under kamp og trening
  • Å utvikle laget med hensyn til korrekt sportslig adferd, god disiplin og positiv lagånd
  • Å sette seg inn i reglene for barne- og ungdomsidrett og følge både disse og klubbens egne retningslinjer
  • Å sette seg inn i klubbens sportsplan for dette enkelte alderstrinn
  • Å skaffe seg en stadig og utvidet trenerkompetanse gjennom å ta trenerutdanning, samt delta på trenerforum.
  • Å utarbeide årsmelding sammen med lagleder
  • Å lede lager/årskullet på en bestemt og trygg måte, skape lagfølelse og se hver enkelt spiller
  • At han/hun er en positiv rollemodell som fremmer klubben og skaper tilhørighet, samt går i profilert tøy.

last ned kontrakten for trener her