Trivselsregler i Furuset Ishockey

Det kan være lurt å utarbeide trivselsregler for et lag og gå gjennom reglene med spillerne og diskutere hvorfor man har reglene. Reglene kan skrives ut og etter en gjennomgang, kan spillerne gis i oppgave å fortelle om reglene til foreldre. Det er også en god idé å ha plakater på veggen i boden med reglene. 

Det hviler et stort ansvar på foreldre, lagledere og trenere å gå foran som et godt eksempel. 

For yngre lag kan det være en idé å ha forenklede regler for å holde orden og ikke nødvendigvis dem som klubben gir ut for å gjøre ting forståelig og enkelt for yngre spillere. Reglene skal likevel være i tråd med klubbens regler. 

Her er et eksempel på regler man kan ha på et hockeylag: 

1. Regler og retningslinjer for laget er gitt gjennom NIHF og klubbens vedtekter. Lagets gode regler er en presisering av disse. 

2. Mobbing tolereres ikke, og vil få konsekvenser i form av treningsnekt, kampnekt og i siste instans ekskludering fra klubben. 

3. Slåssing vil ikke bli tolerert og vil føre til bortvisning og utestengelse for en gitt periode. 

4. Respekter trenere, lagledere, dommere, lagkamerater og foreldre. 

5. Unngå banning eller stygg språkbruk på benken, banen, i garderoben eller andre steder i forbindelse med utøvelse av sporten. 

6. All form for fotografering og filming i garderobe er forbudt. 

7. Hold orden på utstyr i garderobe og ikke bruk mer plass enn man trenger. Søppel som tape og papir etc. skal i søppeldunken. 

8. Vær rask i dusjen, alle skal få mulighet til å dusje før neste lag skal bruke garderoben. 

9. Køller skal settes ved inngangen i garderoben og ikke ligge på gulvet. Det er ikke lov å bruke puck og kølle i garderoben. 

10. Når skøyter er tatt på, skal man sitte på benken inntil man skal gå på isen. Man skal gå og ikke løpe fra garderoben til isbanen. 

11. Det skal være gøy å spille hockey!