Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har vedtatt at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Skjema

1

SØKNADSPROSEDYRE

Trenere, lagledere og andre med oppgaver som innebærer direkte kontakt med spillere plikter å framlegge politiattest for klubben. Dette kan gjøres elektronisk eller pr. post. Før vedkommende kan søke om politiattest må det foreligge en bekreftelse fra klubben på at det foreligger et behov for attest.

2

KLUBBENS BEKREFTELSE

Last ned skjemaet "Bekreftelse på formål med politiattest" fra denne siden.

Fyll inn resterende informasjon (navn og fødselsdato) og signer skjemaet.

Skjemaet skal legges ved søknaden om politiattest.

3

LEVERING AV SØKNAD

Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra klubben og legge dette ved i en elektronisk søknad om politiattest:

https://attest.politi.no

Er søker under 18 år eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:

Søknad om politiattest.

Papirsøknad sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

4

FRAMVISNING AV POLITIATTEST

Etter at politiet har behandlet søknaden, blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt, skal den framvises for den i klubben som er ansvarlig for politiattester.

Framvisning skjer ved å sende inn skannet attest på e-post, eller eventuelt ved personlig oppmøte på klubbkontoret.

Politiattestansvarlig i Furuset Håndball IF.
E-post: camillamyrvolllarsen@gmail.com

Klubben fører oversikt over hvem som har framvist politiattest og dato for framvisning.

Aktivitet i Furuset Håndball IF skal være trygt! Vi ber derfor om forståelse for at vi krever politiattest fra alle som har et ansvars- eller tillitsforhold for våre medlemmer, og håper at alle lagledere og trenere fyller inn etterspurt informasjon så snart som mulig.


Dersom det er anmerkning knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.