Politiattestansvarlig - Rollebeskrivelse

Politiattestansvarlig i Furuset Fotball IF er daglig leder. Daglig leder utfører delegerte oppgaver, og rapporterer til styret. Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest. Også personer under 18 år skal avkreves politiattest - nedre aldersgrense er 15 år.

Politiattestansvarlig skal:

Når vi får inn nye medlemmer med verv i Furuset Fotball IF som har krav til politiattest skal ansvarlig for politiattest gjøre følgende:

 

  • Sjekke med liste over de vi har registrert i klubben med godkjent politiattest om attest er framvist og at den fortsatt er gyldig. Politiattester er gyldige i tre år.
  • Hvis ikke vedkommende står på denne lista, skal vedkommende kontaktes og bli bedt om å forevise godkjent attest. 
  • Søkere over 18 år kan søke om attest elektronisk på nettet, mens søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte. 
  • Opplyse om saksgang for de som ikke har politiattest.
  • Politiattestansvarlig legger inn dato for fremvist politiattest i klubbens medlemsregister (hjemmesiden).
  • Sørge for at ingen trenere eller lagledere ikke får tiltre før framvist politiattest.
  • Rapportere status for politiattester 2 ganger pr. år til styret.
  • Sørge for at de som foreviser politiattest tar attesten får attesten tilbake så snart registreringen er gjort.

 

 

Sikre at klubbens webside til enhver tid er oppdatert med korrekt informasjon og linker om politiets/NIFs ordninger mht. politiattest.