Trenerveileder - Rollebeskrivelse

Beskrivelse

Trenerveileder er underlagt og rapporterer til sportslig leder i Furuset Fotball IF.

Trenerveileder – kompetansekrav

 • UEFA B-lisens (ønskelig)
 • NFF Trenerveilederen
 • Variert erfaring: barnefotball, ungdomsfotball og voksenfotball

Trenerveileder har ansvar som innebærer:

 • Utarbeide årsplan innen 15.01
 • Organisere og lede trenerforum – 4 ganger pr år (6-8 år, 9-12 år og 13-19 år)
 • Skrive referat fra møtene
 • Oversikt og oppdatering av trenerkompetanse
 • Informere og sende trenere/lagledere på kurs
 • Rekruttering 6 åringer – 2 demoøkter med lagstrenere fra klubben, foreldremøte og rekruttering av nye trenere
 • Følge opp treneransvarlige
 • Treneransvarligforum
 • Opplæring og bruker i www.treningsøkta.no
 • Medlem i Sportslig utvalg