Dugnader

Dugnadene er delt i to grupper. Det er dugnader for klubben og for laget. De første fire er dugnader for klubben.

Cafe

Alle lag, med unntak av a-laget og U7 blir satt opp på bemanningsplaner i Cafe'en. Det er Ingeborg Isaksen som er ansvarlig for fordelingen.

A-lagsvakter

Alle lag, med unntak av a-laget og U7, blir satt opp på bemanningsplaner for a-lags vakter. Det er Ingeborg Isaksen som er ansvarlig for fordelingen. Disse vaktene betyr i praksis å bemanne billettsalget, samt fungere som vakter under kamp. Det kan også bety bemanning av utvisningsbokser.

Botta cup

I Furuset Ishockey oppfordrer vi lagene til å arrangere cup'er. Dette er et viktig bidrag til lagkassen. Botta cup (U8/U9) er, i motsetning til en lagcup, en klubbcup. Altså en dugnadscup til inntekt for klubben. Vår erfaring er at det er morsommere å arrangere en cup i klubbens regi, enn å selge kakebokser, dopapir eller annet.

Sesongkort a-laget

Det inngår to sesongkort i treningsavgiften. Spillere som er tilknyttet et lag, kommer gratis inn på a-lagets hjemmekamper.

Dugnader for laget

Dette er dugnader der overskuddet tilfaller lagkassen

Cup’er

Alle lag, med unntak av a-laget og U7, blir satt opp på bemanningsplaner for a-lags vakter. Det er Ingeborg Isaksen som er ansvarlig for fordelingen. Disse vaktene betyr i praksis å bemanne billettsalget, samt fungere som vakter under kamp. Det kan også bety bemanning av utvisningsbokser.