Laglederhåndbok

Laglederhåndboken er et hjelpemiddel til lagleder, og skal gi råd og veiledning for hvordan et ishockeylag i Furuset Ishockey opp til U20 skal drives. Laglederhåndboken skal være i samsvar med de sportslige retningslinjene i klubben. Det er viktig at klubbens vedtekter følges, og i de tilfeller hvor laglederboken avviker fra klubbens vedtekter og sportslige retningslinjer, er det klubbens vedtekter og sportslige retningslinjer som gjelder. Laglederhåndboken skal revideres årlig, og det er styret i klubben som er ansvarlig for at dette blir gjennomført. Trenerrollen og sportslig ledelse blir ikke omhandlet i laglederhåndboken. 

Last ned hele håndboken her