Forsikring for fotballspillere

Alle som spiller fotball for en klubb i Norge, er automatisk forsikret – dersom man har medlemskapet sitt i orden. Fotballforbundet og Idrettsforbundet har forsikringsavtaler som omfatter alle lag, klubber, spillere, trenere og ledere. Også for oss i Furuset Fotball IF. Forutsatt at noen enkle vilkår er oppfylt.

Vi har heldigvis veldig få skader i klubben vår, og i hvert fall skader som er så alvorlige at det krever dyr legebehandling. Men forsikring er alltid nyttig å ha, om noe likevel skulle skje. Spillerne trenger ikke foreta seg noe ekstra for å være forsikret – bortsett fra å betale medlemskontingenten til klubben.

  • Hvis dette ikke er betalt, er man heller ikke forsikret.
  • Er man ikke forsikret, får man heller ikke spille!

Det er spillernes og foreldrenes ansvar å sørge for at medlemskontingenten er betalt. Fotballstyret sender ut purringer via e-post og lagledere/trenere til dem som ikke betaler, men vi tar ikke ansvar for dem som likevel lar være å betale. Da deltar spillerne på trening og i kamper på egen risiko. De som ikke betaler etter purringer, kan risikere å miste retten til å trene og spille kamper.

Det er laget og klubben som er ansvarlig for at alle medlemmer blir registrert slik at spillere er forsikret. Vi bruker to registre; FIKS, som er hele fotball-Norges felles register over spillere, og vårt eget medlemsregister. Har du spørsmål, kontakt styret:

E-post: fotball@furusetif.no.

 

Forsikringen begynner å gjelde pr. 1. mars hvert nytt år, og den gjelder ett år, dvs. til og med 28. februar det påfølgende året. Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre, fra de minste barna til old boys, inkludert trenere og ledere.

For mer info om forsikringen