Årsmøte: Furuset Idrettsforening

Mandag 28. mars 2022 kl. 19.00 i Furuset Forum.

Dagsorden

 

A         Åpning av møtet ved styreleder Liv Bentsen Nesje

            Konstituering

            1.  Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer

            2.   Godkjenning av innkalling og saksliste

            3.   Valg av dirigent og sekretær   

            4.  Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med dirigenten

 

B        Saker til behandling

           5.   Styrets årsberetning for 2021

           6.   Regnskap for 2021

           7.   Rapport fra kontrollkomiteen

           8.   Rapport fra revisor

           9.   Innkomne forslag.

             

           9.1 Forslag fra Årsmøtet i Furuset Ishockey IF

                 Så vel styret i, som årsmøtet i Furuset Ishockey IF ønsker å skille Bredde og   

                 Elite gjennom å opprette Furuset Ishockey Elite som en egen idrettsforening

                 i alliansen Furuset Idrettsforening.

                 Nødvendige avtaler som regulerer forholdet mellom Allianseidrettslaget   

                 Furuset IF og de to idrettsforeningene Furuset ishockey IF og Furuset

                 ishockey Elite IF må utarbeides og behandles i styrene.

                 Bakgrunn for forslaget vil bli redegjort for av ledelsen i Furuset Ishockey IF

 

         9.2.Forslag fra styret i Idrettsforening

             Styret i Furuset Idrettsforening foreslår for årsmøtet å opprette gruppen

             Norsk Amerikanske idretter under Furuset Idrettsforening.

             Ultimate Frisbee har trent hos oss i Furuset Form under hele pandemien.  

             Foreningen ønsker nå å konkurrere under Furuset Idrettsforenings navn.

             Ved å ta opp gruppen som Norsk Amerikansk idrett, vil vi også senere kunne      

             tilby nye idretter innenfor samme særforbund.

            Bakgrunn for forslaget vil bli redegjort for av sportslig leder i Furuset

            Idrettsforening, Kent-Rune Grande.

           

            10.   Fastsettelse av kontingent

            11.   Fastsettelse av honorar til styret og revisor

            12.   Budsjett 2022

            13.   Tilsetting av statsautorisert – eller registrert revisor

            14.   Bestemme foreningens organisasjon

            15.   Valg

                    15.1   Styre

                    15.2   Kontrollkomite`

                    15.3   Representanter til ting og møter i de organisasjoner som foreningen er tilsluttet

                    15.4  Valgkomite

 

Vel møtt !

Styret i Furuset Idrettsforening

 

INNKALLING OG SAKSDOKUMENTER FINNER DU HER:

Furuset Idrettsforening - Innkalling Årsmøte 2022

Furuset Idrettsforening - Årsberetning 2021

Furuset Idrettsforening - Regnskap - balanse og noter pr. 31.12.21

 

 

 

 

0
Feed