Årsmøte i Furuset Fotball IF

Årsmøtet avholdes den 18.03.2024 kl. 18:00 på klubbhuset, Tevlingveien 5.

Til medlemmer i Furuset Fotball IF

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Furuset Fotball IF 2023
Styret viser til innkalling til årsmøte av 26.02.2023.

 

Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne forretningsorden
Sak 3: Godkjenne innkalling og sakliste
Sak 4: Velg av dirigent og sekretær samt to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne årsberetning 2023
Sak 6: Godkjenne årsregnskap 2023 i revidert stand
Sak 7: Fastsette medlemskontingent for 2024
Sak 8: Behandle forslag og saker
Sak 9: Vedta styrehonorar 2024
Sak 10: Budsjett 2024
Sak 11: Behandle organisasjonsplan
Sak 12: Valg
12.1 Styret
12.2 Kontrollutvalg:
12.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
12.4 Valgkomité:
Sak 13: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Hege Ajer Petterson kontaktes på 93 02 98 71 eller
hege.ajer.petterson@furuset.no

 

Med vennlig hilsen
Styret

0
Feed