Da er det klart for årsmøte i Furuset Allidrett IF

På tirsdag den 21. mars kl.17:30 i Reistadsalen på Furuset Forum blir det årsmøte i allidretten.

Dagsorden

A     Åpning av møtet 

    Konstituering

  1. Valg av møteleder og sekretær
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
  4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder 


B     Saker til behandling

  5.     Styrets årsrapport for 2022
  6.     Regnskap i revidert stand
  7.     Innkomne forslag.
  8.      Fastsettelse av kontingent
  9.      Fastsettelse av honorar til styret og revisor

10.      Budsjett 2023
11.      Bestemme foreningens organisasjon
12.      Valg
12.1   Styre- og utvalg

12.2   Kontrollkomité

12.3   Valg av revisor

12.4   Representanter til ting og møter i deorganisasjoner som foreningen er tilsluttet

12.5   Valg av 1 representant til styret i Furuset Idrettsforening

12.6   Valgkomite


Vel møtt!


STYRET I FURUSET ALLIDRETT IF

0
Feed