EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I FURUSET ISHOCKEY ELITE IF

Furuset Ishockey ELITE IF innkaller til ekstraordinært årsmøte torsdag 27. april 2023 kl. 19:00

Sted: Ole Reistad-rommet, Furuset Forum.

 

Til medlemmene i Furuset Ishockey Elite IF,

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Furuset Ishockey Elite IF

 

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Furuset Ishockey Elite IF.

Årsmøtet avholdes torsdag 27. april 2023 kl. 19:00 i Ole Reistad-rommet i Furuset Forum.

 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig for medlemmene via Spond.

Saksliste følger også nedenfor.

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv, må man ha vært medlem av Furuset Ishockey Elite IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Furuset Ishockey Elite IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Henrik Engebretsen, styremedlem, kontaktes på e-post engebretsen48@gmail.com

 

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret

Furuset Ishockey Elite IF

Furuset Forum, 20. april 2023

 

 

 

Saksliste

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:  Velge dirigent

Sak 3: Velge protokollfører

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne forretningsorden

Sak 6: Godkjenne innkallingen

Sak 7: Godkjenne sakslisten

Sak 8: Behandle

 • Sak 8.1. Fastsette medlemskontingent
 • Sak 8.2. Vedta idrettslagets budsjett
 • Sak 8.3. Vedta å gi fullmakt til styret om å opprette undergrupper og utvalg

Sak 9: Valg

Sak 9.1. Styre

 • leder
 • nestleder
 • styremedlem(mer) 
 • varamedlem(mer)

 

Sak 9.2. Kontrollutvalg

 • leder
 • medlem(mer)
 • [varamedlem(mer)]

Sak 9.3.

Representanter til ting og møter i de organisasjoner som idrettslaget har representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

 

Sak 9.4. Valgkomité:

 • leder 
 • medlem(mer)
 • varamedlem(er)

 

0
Feed