Ekstraordinært årsmøte i Furuset Ishockey Elite IF 2022

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Furuset Ishockey Elite IF 2022

Tirsdag 26. april 2022 kl. 18:30 i Furuset Forum

 

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Furuset Ishockey Elite IF.

Årsmøtet avholdes tirsdag 26. april 2022 kl. 18:30 i Furuset Forum.

 

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene via Spond, senest én uke før det ekstraordinære årsmøtet. Saklisten publiseres også på furuset.no, og ved forespørsel til e-post medlem@furusetishockey.no, kan dokumenter sendes pr. e-post.

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Furuset IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Furuset Ishockey IF/Furuset Ishockey Elite IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

 

Med vennlig hilsen,

Styret

Furuset Ishockey Elite IF

 

Oslo, 10. april 2022

 

 

Sakliste finner du her
0
Feed