EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I FURUSET ISHOCKEY ELITE IF

Furuset Ishockey ELITE IF innkaller til ekstraordinært årsmøte torsdag 30. mars kl. kl.19:45

Sted: Furuset Forum

Saksliste følger under.

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av Furuset Ishockey Elite IF i minst én måned, ha fylt 15 år, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Furuset Ishockey Elite IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Det er ikke anledning til å stille på årsmøte med fullmakt.

 

 

Velkommen!

 

Med vennlig hilsen,

Styret

Furuset Ishockey Elite IF

 

 

 

Saksliste

Sak 1:          Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:          Velge dirigent

Sak 3:          Velge protokollfører

Sak 4:          Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:          Godkjenne forretningsorden

Sak 6:          Godkjenne innkallingen

Sak 7:          Godkjenne saklisten

Sak 8:          Behandle

                    Sak 8.1. Vedtak om tilbakekallelse av avvikling av styret

                    Sak 8.2. Lisens i 1. divisjon sesongen 2023/24

 

 

Invitasjon er sendt ut til våre medlemmer i Spond Club 22. mars 2023.

0
Feed