Ekstraordinært årsmøte i Furuset Ishockey IF (Bredde)

Furuset Ishockey IF (BREDDE) innkaller til ekstraordinært årsmøte torsdag 30. mars kl. kl.19:15

Sted: Furuset Forum

Årsaken til møtet er behandling av regnskapet 2022. Regnskapet var ikke klart fra revisor på årsmøtet 27. februar 2023, og må derfor behandles på ekstraordinært årsmøte. Dette er eneste sak på dagsordenen. Saklisten følger under.

 

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av Furuset Ishockey IF i minst én måned, ha fylt 15 år, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Furuset Ishockey IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Det er ikke anledning til å stille på årsmøte med fullmakt.

 

Velkommen!

 

Med vennlig hilsen,

Styret

Furuset Ishockey IF

 

Saksliste

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge protokollfører

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne forretningsorden

Sak 6: Godkjenne innkallingen

Sak 7: Godkjenne saklisten

Sak 8: Behandle regnskapet

 

Invitasjon og saksdokumenter er sendt ut til våre medlemmer i Spond Club 22. mars 2023.

 

0
Feed