Ekstraordninært årsmøte Furuset Allidrett IF

Til medlemmene i Furuset Allidrett IF.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Furuset Allidrett IF


Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Furuset Allidrett IF. Årsmøtet avholdes 19. januar kl. 16:30 på Furuset Forum, Gamingrommet (Søren Bulls vei 4).


Dagsorden

A - Åpning av møtet

Konstituering

  1. Valg av møteleder og sekretær
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
  4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

B - Saker til behandling

Valg
5.1 Styreleder

6. Spørsmål om signatur og prokura


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Furuset Allidrett IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Furuset Allidrett IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Furuset Allidrett IFs lov.


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder kontaktes på telefon 22909300 eller på e-post allidrett@furuset.no.


Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

 

Med vennlig hilsen


Styret i Furuset Allidrett IF

0
Feed