Fikk ikke medhold i ankesaken. Furuset Team 2007 / U16 spiller i C-puljen sesongen 2022/23

Da puljeinndelingen for sesongen 2022/23 kom fra NIHF, var Furuset U16 (2007) plassert i C-puljen. Furuset Ishockey IF har ikke for vane å klage på beslutningene, men i denne saken valgte vi, 7. juni 2022, å sende inn klage til Ankeutvalget.

Svar ble mottatt 11. juli 2022, og vi fikk dessverre ikke medhold i ankesaken. Furuset U16 spiller derfor i C-puljen sesongen 2022/23.

 

"Ankeutvalget kan ikke se at det er forhold i denne saken som tilsier at innplasseringen i U16serien for 2022/23 skal endres i tråd med anførslene fra Furuset IF, og fatter derfor følgende

Vedtak:

NIHFs vedtak av 03.06.2022 vedr. Serieoppsett 2022/23 opprettholdes."

 

Her kan du lese hele avgjørelsen:

Ankeutvalgets avgjørelse NIHF i sak 03 2022, mottatt 11. juli 2022

 

 

0
Feed