Innkalling til årsmøte i Furuset Idrettsforening

Velkommen til årsmøte i Furuset Idrettsforening torsdag 30. mars 2023 kl.18.00 i Furuset Forum.

Dagsorden
A - Åpning av møtet ved styreleder Malin Bye Sørensen
Konstituering

  1. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
  2. Valg av dirigent og sekretær
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med dirigenten

B - Saker til behandling
5. Styrets årsberetning for 2022
6. Regnskap for 2022
7. Rapport fra kontrollkomiteen
8. Rapport fra revisor
9. Innkomne forslag.
10. Fastsettelse av kontingent
11. Fastsettelse av honorar til styret og revisor
12. Budsjett 2023
13. Tilsetting av statsautorisert – eller registrert revisor
14. Bestemme foreningens organisasjon

15. Valg

15.1 Styre
15.2 Kontrollkomite`
15.3 Representanter til ting og møter i de organisasjoner som foreningen er tilsluttet
15.4 Valgkomite

Vel møtt !

Styret i Furuset Idrettsforening

0
Feed